z domova

A-kontra vás zve: Deset let od Global street party

V různých městech světa proběhla 16. května 1998 Global street party jako protest proti globalizaci. V Praze svým bouřlivým průběhem toto „předvolební shromáždění mládeže“ zaskočilo policii a šokovalo média a politiky. Připomeneme si deset let od této události a zamyslíme se, zda je i dnes inspirativní pro alternativní hnutí.

a-kontra

Zvláštní vydání A-kontra k sociálním reformám v ČR (ke stažení v pdf)

A-kontra vydala čtyřstránkový speciál k neoliberálním reformám české vlády. Nejdete zde příspěvky, které přinášejí informace o reformách ve zdravotnictví a sociální oblasti - např. rodinné politice. Najdete zde také termín připravovaných protestních akcí, nejsme totiž na prodej: "Roste v nás smutek, hněv a nesouhlas. Nesouhlas s ekonomy a jejich politiky, pro něž jsme pouhé položky v rubrice „náklady“ či „lidské zdroje“. Smutek z reforem, které mění naše práva, možnosti a svobody v placené služby, dostupné pouze pro někoho."
a-kontra
texty

Rodina za časů Nečase: Tradiční role – a za míň peněz

Vládní reformu veřejných financí jsme zaznamenali snad úplně všichni. Ne každý ale postřehl důležité změny, které se týkají rodičovské dovolené. Ministr Petr Nečas a jeho ministerstvo práce a sociálních věcí prezentovali nový systém jako něco, co je přínosné pro každého rodiče. „Každý“ v představách Petra Nečase však znamená člověka pobírajícího nadprůměrnou mzdu, pracujícího v manažerských profesích a rozhodně neřešícího základní sociální problémy.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Reformy 2008: Vítejte v neoliberální utopii?

Reformy pravicové vlády jsou často představovány jako „nezbytnost“. Ve skutečnosti jsou politickými tahy na cestě k prosazení světa, který si z určité tradice v ekonomii udělal světonázor a abstraktní, omezeně platné poučky a modely bere jako jedinou platnou „realitu“. Pro představitele tohoto světonázoru není svět obýván lidmi, ale exempláři živočišného druhu homo oeconomicus. Společnost podle nich není sférou mnoha různých a různě motivovaných mezilidských interakcí, ale pouhým prostorem pro ekonomickou směnu. Tomu odpovídají dva hlavní principy reformy.

a-kontra
texty
ročník
číslo

Miliardy církvím? Vlku, nech tu Karkulku…

Do nového roku vstoupila patrně většina z nás s nepříjemným mrazením v zádech. Slavnostně ohlašovaná vládní reforma nám totiž nepřinese slibovanou „tlustou peněženku“, ale zdražení snad všeho. Nebyla by to ale Česká republika, aby na tom prodělali úplně všichni. Ani pokud nejste bohatí manažeři nebo akcionáři, nezoufejte! Stačí mít „ty správné“ názory, v tomto případě věřit v Boha.

a-kontra
texty
ročník
číslo

Míšov mezi kapkami deště

Na 19. dubna 2008 byl do Míšova v okrese Plzeň – jih nahlášen protestní pochod proti zamýšlené výstavbě americké radarové základny, která by měla stát právě v bezprostřední blízkosti obce na kótě 718,8 kolem kilometru a půl severovýchodně od posledních domů obce. Svolavatelem akce byla KSČM, pozvání však vedle několika organizací s touto stranou spřízněných přijali i starostové některých okolních obcí. Součástí původního záměru byl pochod až na kótu, kde by radar měl stát, avšak to armáda nepovolila.
a-kontra
texty

Protestní karneval na podporu squattingu v Českém Těšíně

Žijeme v zemi, kde je squating – tedy bydlení a tvorba kulturně-sociálních center v dlouhodobě nevyužívaných objektech – vnímán jako trestný čin, zatímco absolutní nezájem vlastníků o prostory, které mají oficiálně ve správě, je vnímán jako legitimní postup, do kterého nelze legální formou zasahovat, a to ani smysluplným využitím těchto prostor, tedy aktem odstraňujícím proces jejich destrukce a samovolného chátrání.
a-kontra

Anarchistické setkání k prvnímu máji

Praha – Střelecký ostrov
1. května od 12.30

Připomeneme si tradici prvního máje, která je v době neoliberálních reforem, neonacistických útoků a agresivní mediální propagandy stále aktuální. Chceme dát jasně najevo, že si nás mocní nepodrobí, nekoupí ani neochočí. Je jedno, jestli se píše rok 1886 (kdy proběhly demonstrace v Chicagu, na něž navazuje prvomájová tradice), rok 1890 (kdy proběhly první oslavy dělnického prvního máje na Střeleckém ostrově) nebo rok 2008. Náš odpor žije a boj za svobodu a sociální spravedlnost pokračuje.

a-kontra

Nad zapatistickým Chiapasem se stahují mraky!

Zveme Vás na přednášky Ernesta Ledesmy, „veřejné“ ruky zapatistů a ředitele chiapaské organizace CAPISE. Mezi 2. a 6. květnem zavítá do Česka a na Slovensko na pozvání redakčního kolektivu časopisu A-kontra Ernesto Ledesma, pravá ruka vzbouřených zapatistů a ředitel organizace CAPISE (Centrum politických analýz a sociálních a ekonomických výzkumů) v chiapaském San Cristóbalu. Ernesto nyní objíždí Evropu a informuje o aktuální situaci v Chiapasu, kde se opětovně rozrostla vojenská přítomnost jak mexické armády, tak i paramilitárních protizapatistických skupin. A-kontra pro vás připravila čtyři přednášky.

a-kontra

Co s korunovačními klenoty? Ukrást!

Prezident. Premiér. Předseda senátu. Předseda poslanecké sněmovny. Probošt svatovítské kapituly. Generální vikář. Pražský primátor. Ti všichni se setkali, aby na jedenáct dní zpřístupnili prostému lidu podívanou na „symboly české státnosti“ – korunovační klenoty. Abychom také něčím přispěli, vyhlašujeme v souvislosti s výstavou soutěž o doživotní předplatné A-kontra…
a-kontra
texty