téma čísla

Jiná národnost? Pal!

Stěžejní prvky společnosti, které ji aktuálně utvářejí i ničí, musí být neustále vystaveny radikální kritice. Mnohdy slepá ulička zlaté střední cesty je i dnes velice populární. V drtivé většině příkladů slouží jako alibi, které umožňuje být lhostejným a apolitickým, respektive a priori kompromisním a v posledku nic neřešícím. Kdokoli zdůrazňující nutnost zaujmout angažovaný a nekompromisní postoj je odsouzen jako asociální extremista. A proto i ty nejničivější prvky, jejichž „pevné uchopení“ stálo a stojí životy milionů lidí a šíří virtuální hranice a nadřazenost/podřazenost mezi lidmi, si tu dále honosně kvetou. Vždyť jsou to také vysloužilí veteráni naší společnosti, že…
a-kontra
texty
ročník
číslo

Národ jako produkt války: Vznik národa podle Michela Foucaulta

Jaký je vztah mezi státem a národem? A jak se k pojmu národ, který se tváří jako zastřešení všech společenských skupin, vztahovaly jednotlivé složky společnosti v době, kdy se moderní národ tvořil? Velmi podnětný příspěvek k těmto otázkám je genealogie národa od Michela Foucaulta, zpracovaná na francouzském příkladu a obsažená v jedné z kapitol jeho nedávno vydané knihy Je třeba bránit společnost. Foucault zde upozorňuje na tři hlavní pojetí národa ve Francii v 18. století: absolutistické, buržoazní a aristokratické.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Diagnóza: nacionalismus

Nacionalismus hýbe světem i člověkem. Je celosvětově rozšířený, mnohými velebený, mnohými pouze akceptovaný, jinými nenáviděný. Zároveň hraje rozhodující úlohu v politice mocných, po moci toužících i nemocných. Nacionalismus je politický ze své podstaty; ono otevřeně (ale i skrytě) se vymezovat, povyšovat vůči nespočtu rádoby jiných, nenávidět, ale i iracionálně se hýčkat a kolektivně se bát přeci nemůže být jevem nepolitickým.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Kontroverzní atomy pro mír

Napíši to hned na začátku: jsem proti vojenskému i mírovému využívání energie atomu a nebudu tento článek vydávat za objektivní. Je totiž neobjektivní stejně jako jiné příspěvky k tomuto tématu. Přesto jsem se snažila pokrýt různé aspekty výroby jaderné energie a čerpala jak ze zpravodajství, tak z materiálů zastánců i odpůrců.
a-kontra
ročník
číslo

Vlk, nebo hyena? Militaristické kořeny skautingu

Někteří lidé říkali, že koncentrační tábory vymysleli bolševici v roce 1918, aby uspíšili vítězství revoluce... ale... koncentrační tábory vymysleli Angličané za búrské války, aby mohli lépe šířit civilizaci, a... jedna statečná Angličanka za to svou zemi odsoudila před světem a jeden z vynálezců koncentračních táborů pak vynalezl i skautské tábory…“
a-kontra
ročník
číslo

(Sub)kultura svobody

Anarchismus bývá až příliš často vykládán pouze jako úzce vymezený politický program boje proti státu a kapitalismu. Nejextrémnější podoba takového přístupu, v dnešní době už naštěstí neudržitelná, by šla odvodit od významného filozofického předchůdce anarchismu Pierra-Josepha Proudhona (1809-1865): Až se zbavíme tyranie státu a (velkého) vlastnictví, budeme žít spokojeně dál v patriarchální společnosti. Svrhneme autoritu státu, ale autorita „hlavy rodiny“ zůstane nedotčena.
a-kontra
ročník
číslo

Skauting – trochu jiný pohled

Z anarchistického hlediska je jistě lákavé kritizovat mládežnickou organizaci, jejíž podoba má velmi silnou autoritářskou pachuť a jejíž tradice jsou prodchnuty militarismem a autoritářstvím obrazně řečeno až na půdu. Zůstává ale otevřenou otázkou, zda taková kritika nezůstává na povrchu, pokud si všímá pouze ideologie skautingu, a ne už jeho praktického obsahu, tedy pokud posuzuje skauting jen podle toho, co o sobě říká, ne podle toho, co reálně dělá.
a-kontra
ročník
číslo