historie / teorie

Perspektivy odporu: Poučení z německých protestů proti summitu G8

Protesty proti G8 v německém HeilegendammuProtesty proti zasedání G8 v německém Heiligendammu byly po dlouhé době alterglobalistickou událostí s velkým U – a zároveň protestem, který vyvolal mnoho diskuzí o další strategii hnutí odporu. Jedna z nich už proběhla v Praze 14. června. Pod názvem Možnosti změny a perspektivy odporu ji organizovala Československá anarchistická federace. Následující článek nemá být jejím shrnutím, ale předáním několika impulzů a otázek, které z ní vzešly.

texty
ročník
číslo

Anarchistický bulvár: pivo & násilí!

class war logoNa konci sedmdesátých let pozvedl anarchismus po desítkách hubených let hlavu. Anarchisté a anarchistky přestali být intelektuální podivínové, uzavření do svých malých diskusních kroužků, a stali se viditelnou a relevantní společenskou silou. Rozbili hranice, uzavírající je do malého ghtetta, a vyrazili za lidmi a s lidmi do ulic.

texty
ročník
číslo

Zlomky anarchistické antropologie (David Graeber)

Možná jste zaznamenali, že v USA v současnosti probíhá hon na anarchistické a politicky kritické akademiky. To je i případ Davida Graebera, profesora antropologie, který vyučoval na univerzitě Yale. Protože spolupracuje s Direct Action Network a People’s Global Action a otevřeně se hlásí k anarchismu, jehož principy se pokoušel aplikovat i do akademické praxe, nebyla mu již prodloužena pracovní smlouva na této prestižní univerzitě.
texty
ročník
číslo

Voices of Resistance from Occupied London

V těchto dnech vyšlo první číslo anarchistického magazínu Voices of Resistance from Occupied London. Přečtete si v něm rozhovor s Billem Brownem z aktivistické organizace New York City Surveillance Camera Players, která vystupuje proti porušování soukromí kamerovými systémy, rozhovor s profesorem historie University of California Mikem Davisem, ale i aktuality o nadcházejících protestech proti zasedání G8.
texty

Rádio Priama akcia – anarchistické aktivity na Slovensku

Vo februárovom vysielaní našej relácie „RPA“ v rádiu TLIS sa budeme venovať anarchistickým aktivitám na Slovensku. Vysielame v utorok 20.2.2007 o 20.00. Našou hlavnou snahou je, aby bola relácia o TVOJOM pohľade, názoroch, komentároch, kritike, o tom, čo ti chýba alebo by malo byť inak, čo by sa dalo zlepšiť...

Balada o různosti a revoluci: Lze zůstat revoluční i po skončení moderny?

Postmoderní polopřekonání moderny znamenalo diskreditaci mnoha velkých slov. Podobný úděl mělo i moderní slovo par excellence, revoluce. Kdo by je dnes ještě používal k něčemu jinému než k okořenění reklamních sloganů o „revoluci“ v těch či oněch cenách a v těch či oněch výrobcích? Poprvé vyšlo v týdeníku A2 v čísle věnovaném současné levicové filozofii
texty

Minulý a současný anarchismus: Murray Bookchin

Mé poznámky mají zdůraznit extrémní význam vnímání anarchismu v měnících se společenských kontextech naší éry – ne jako zkostnatělé doktríny, která patří té či oné řadě evropských myslitelů a hodnotné stejně tak, jako mohly být v různých dobách a místech hodnotné jejich názory. Dnes, víc než kdy jindy, závisí životaschopnost anarchismu v Americe na jeho schopnosti mluvit přímo – jazykem amerického lidu a o jeho aktuálních problémech – spíše než křísit myšlenky, výrazy, hesla a nudný jazyk patřící do minulých období.
texty
ročník
číslo

Odkaz předminulé revolty

Český anarchismus na přelomu 19. a 20. století se zdá být poněkud odtažitým tématem. Nejen proto, že sto let je přece jen sto let, že verše básníků, kteří před lety pobuřovali měšťáky a nejen je, už můžeme číst v čítankách, ale koneckonců i proto, že hnutí zaniklo zdánlivě bez úspěchu. Právě pro vyčerpání z dvou desetiletí činnosti bez viditelného výsledku opustilo původní anarchistická východiska a nejprve se pokusilo založit vlastní politickou stranu, aby pak vplynulo do jiných partají. Byl ale tehdejší český anarchismus skutečně neúspěšný? A podle čeho lze vůbec rozpoznávat úspěšnost antisystémových a revolučních hnutí v situaci, kdy revoluce nepřichází?
ročník
číslo

Úpadek a zánik českého anarchistického hnutí v letech 1914-1923

Anarchistické hnutí v Čechách bylo na přelomu 19. a 20. století relativně silné - participovalo na něm několik tisíc lidí, včetně tehdejších předních intelektuálů, vydávalo mnoho časopisů i brožur. Po první světové válce toto hnutí krátkodobě splynulo s národními socialisty a nakonec se rozplynulo v komunistické straně, kterou pomáhalo založit. Co se stalo?
ročník
číslo