téma čísla

On dělá dobře svoji práci
Vědecká práceAť už si čteme noviny, knihy, či se díváme na televizní dokumenty nebo zprávy, vždy je míjíme. Nikoli ale v pozici okrajové, nýbrž klíčové - pravdomluvné. Kdo si dnes umí představit veřejné probírání nějakého netriviálního tématu bez účasti „neutrálního pozorovatele“, odborníka , objektivního kritika, výzkumníka, analytika z toho a toho Ústavu, jedním slovem vědce?
linda So, 10/20/2007 - 12:40
a-kontra
texty
ročník
číslo
Jak jsme se učili marxismus (Jiřina Šiklová)
Marxismus, který se přednášel na všech vysokých školách v letech padesátých a šedesátých jako tzv. společný základ, byl vysoce ideologická disciplína, která měla systematicky ovlivňovat celé generace vysokoškoláků. Měla je ideově homogenizovat, vytvářet z nich socialistickou inteligenci.
linda Po, 07/16/2007 - 23:24
a-kontra
texty
ročník
číslo

Věda a umění: jedna ruka netleská

„Kdyby přírodní a přirozené bylo racionální, pak by přírodověda plodila přírodu, ethika mravnost, estetika umění, theologie zbožnost atd. Zatím však přírodověda vede k technice, ethika k morálce, tj. k dobrému zdání, estetika k imitaci, tj. k uměleckému řemeslu a průmyslu … krátce, poznání předchází jen techniku,“ píše Josef Šafařík ve svých Sedmi listech Melinovi a vyslovuje tak názor, který rezonuje celou jeho debutantskou knihou, z pochopitelných důvodů postiženou jhem budovatelského zákazu.
a-kontra
texty
ročník
číslo
Růžová poleva do tvýho voka
Dítě tleská, pes štěká, inženýr kroutí hlavou a radikál by chtěl něco jiného. Názor si ale udělali všichni. Je to provokace a škála přijetí jde od hrůza až po OK. Růžové kolo. Prahu dobylo v počtu třiceti kusů, provincie čeká, až dorazí posel a přinese trend. A přece to není o tom, co ti někdo ukáže, ale co sám uděláš.
linda Po, 04/16/2007 - 00:55
a-kontra
texty
ročník
číslo

Lesk a bída příměstského bydlení

Všichni známe ty satelitní čtvrti rodinných domků, které se na okrajích velkých měst rozrůstají jako houby po dešti. Během několika let se tak pronikavě změnila tvář nejedné dříve poklidné vesnice kdesi za Prahou… Říká se tomu suburbanizace. Není to sice jev nový, ovšem v poslední době zaznamenává bouřlivý rozvoj. Bydlení za městem je lákavé. Poměrně levné pozemky, zdánlivě snadná dostupnost hypoték kontrastující se stále dražším bydlením uvnitř velkých měst, touha lidí bydlet v přírodě daleko od městského ruchu, snaha mít vlastní dům, ale také snaha obecních zastupitelstev nalákat do obcí více obyvatel kvůli daňové výnosnosti.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Někdo se dívá

Veronika mu byla dlouho sympatická a někdy měl pocit, že i on se jí líbí. Když dnes večer odcházel na párty v klubu, ani ve snu by ho nenapadlo, že jí bude doprovázet domů. V parku si sedli na lavičku a dopíjeli láhev šampusu, co si drze vzali ze stolu nějakých snobů. Podíval se do jejích hnědých očí a věděl, že teď je ta pravá chvíle. Prstem jí odhrnul z tváře pramen jejích černých vlasů. Jeho rty se přiblížili k jejím. Nebránila se. Položil jí ruku na stehno a začal jí pomalu sunout nahoru. Najednou ucítil jak znejistěla. „Tady ne, pojďme jinam,“ zašeptala mu do ucha… „Tady jsou kamery.“ Pomalu se zvedli, dopitou láhev nechali stát na kraji lavičky a zavěšeni do sebe zamířili k nebližší zastávce tramvaje. Kolem projela hlídka městské policie…
a-kontra
texty

Jsi-li sledován, maskuj se !

Nepřetržité sledování kamerovým systém je stále více na vzestupu a rozrůstá se nepředstavitelným tempem. Svědčí o tom zjevný nárůst kamerových systémů, stejně tak i miniaturizace kreditních karet, mobilních telefonů, rostoucí počet shromažďovaných dat všeho druhu, rozmáhající se internet a elektronická ‚cookies‘. Žijeme v době Velkého Bratra! Dnes, kdy kamery vybavené softwarem rozpoznávání podle obličeje, přenášejí své záznamy do pantheonu zkrachovalých iluzí o bezpečnosti, se vláda pokouší pod falešnou záminkou ‚boje proti terorismu‘ přijmout svobodu ubíjející zákony.
a-kontra
texty

Na jedné lodi?

Na počátku byla tlupa, nikoli impérium. Osamělé vory sběračských a loveckých skupin křižovaly krajinu dlouho předtím, než vznikl Řím. Metafora jedné lodi je jako kouzelný recept. Ukazuje, jak s pomocí představy, že neplujeme každý sám, ale všichni spolu, stmelovat odlišné vory a budovat impéria. Je ale představa společné plavby, společných vítězství a společné zkázy udržitelná?
a-kontra
texty
ročník
číslo

Národ na tenkém ledě. Propadne?

Kvůli vzrůstající agresi (zejména) mladých neonacistů, ale i díky celosvětově rozšířenému a intenzivnímu vztahu člověka k národu, nacionalismua v neposlední řadě i díky stále probíhajícím krvavým konfliktům, jejichž společnou rozbuškou je národní odlišnost, jsme se rozhodli toto číslo věnovat tématu národa. Nacionale (identifikace skrze společný národ) je značně složitou problematikou a nelze jej vidět v jednoduchém rastru dvou protikladných barev či morálně absolutního vymezení - dobro vs.zlo. Nacionale hraje v drtivé většině světa zásadní roli nejen pro chod společností, ale i pro chod konkrétního jednotlivce. Kvůli jeho všudypřítomnosti jej nelze opomíjet či přehlížet. Chtě nechtě je třeba k němu zaujmout vztah.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Obr na hliněných nohou aneb nacionalismus a jeho mýty

Hlavním tématem tohoto čísla je nacionalismus a všemi články jako červená niť prochází premisa, že nacionalismus i současné pojetí národa je velmi mladé, datující se od Francouzské revoluce – tedy asi 200 let. Znamená to snad, že před tím národy neexistovaly? Že lidé nemluvili národními jazyky a nežili ve státech, které se jmenovaly podle jejich obyvatel? Ne, je to složitější. Odlišné národnosti i jazykové skupiny existovaly.
a-kontra
texty
ročník
číslo