číslo 1/2009

Partyzáni s motykou

Partyzáni s motykouVětšina lidí žije a pracuje v prostředí, které patří někomu jinému a na jehož podobu má minimální či vůbec žádný vliv. Naše životy jsou podobně jako získávání a distribuce potravin řízeny lidmi na často vzdálených místech, jejichž hlavní motivací je zisk. Někteří lidé na tuto situaci reagují zahradničením načerno.

a-kontra
texty
ročník
číslo

David a agónie Goliášů? Hnutí proti kapitalismu v časech krize

Už i MF Dnes si toho všimla: ačkoli by ekonomická krize mohla otevřít prostor pro radikální kritiku stávajícího hospodářského systému, zdá se, že se alterglobalizační aliance sil kritiky a odporu příliš hlasitě neozývá. Hnutí mlčí právě v okamžiku oslabení svých dvou velkých protivníků, velmocenského postavení USA a ideologie neoliberalismu.

texty
ročník
číslo
Nová A-kontra 1/2009: Finanční krize

Nová A-kontra 1/2009: Finanční krizePrávě vyšla nová A-kontra 1/2009. Zvolené hlavní téma je navýsost aktuální – současná ekonomická krize. A co lze nalézt v novém čísle dalšího?

gomez Pá, 06/05/2009 - 23:51
a-kontra
texty
ročník
číslo