číslo 1/2008

KÁMEN, FLAŠKA, SOUD: Czechtek 2005 po třech letech

Rudolf SedláčekPřed třemi roky bylo léto poněkud horké. Tedy nemám vůbec na mysli rekordní teploty v pražském Klementinu, ale zásah proti tradičnímu letnímu teknivalu CzechTek. Jednou z postižených stran byli i ti, které policie obvinila, převážně z napadení veřejného činitele. S odstupem se postup policie a státních zástupců ukázal jako ryze účelový. Takový je i příběh Rudofla Sedláčka. Byl zadržen a obviněn po skončeném zásahu. Aktuálním zveřejněním rozhovoru si chceme připomenout nejen rozehnání Czechteku, ale bohužel i tragickou smrt Rudlofa Sedláčka, který zahynul na začátku letošních prázdnin.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Rodina za časů Nečase: Tradiční role – a za míň peněz

Vládní reformu veřejných financí jsme zaznamenali snad úplně všichni. Ne každý ale postřehl důležité změny, které se týkají rodičovské dovolené. Ministr Petr Nečas a jeho ministerstvo práce a sociálních věcí prezentovali nový systém jako něco, co je přínosné pro každého rodiče. „Každý“ v představách Petra Nečase však znamená člověka pobírajícího nadprůměrnou mzdu, pracujícího v manažerských profesích a rozhodně neřešícího základní sociální problémy.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Reformy 2008: Vítejte v neoliberální utopii?

Reformy pravicové vlády jsou často představovány jako „nezbytnost“. Ve skutečnosti jsou politickými tahy na cestě k prosazení světa, který si z určité tradice v ekonomii udělal světonázor a abstraktní, omezeně platné poučky a modely bere jako jedinou platnou „realitu“. Pro představitele tohoto světonázoru není svět obýván lidmi, ale exempláři živočišného druhu homo oeconomicus. Společnost podle nich není sférou mnoha různých a různě motivovaných mezilidských interakcí, ale pouhým prostorem pro ekonomickou směnu. Tomu odpovídají dva hlavní principy reformy.

a-kontra
texty
ročník
číslo

Ad Miliardy církvím?

Se zájmem jsem si A-kontra 1/08 přečetl článek Miliardy církvím? s podtitulem Vlku, nech tu Karkulku...Především bych rád upozornil na věcnou chybu, pokud jde o Starokatolickou církev. Motivem jejího vzniku rozhodně nebyla neochota papeže zrušit celibát; Starokatolická církev se osamostatnila v době I. vatikánského koncilu (kolem roku 1870) jako odpověď na vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti.

a-kontra
texty
ročník
číslo

Miliardy církvím? Vlku, nech tu Karkulku…

Do nového roku vstoupila patrně většina z nás s nepříjemným mrazením v zádech. Slavnostně ohlašovaná vládní reforma nám totiž nepřinese slibovanou „tlustou peněženku“, ale zdražení snad všeho. Nebyla by to ale Česká republika, aby na tom prodělali úplně všichni. Ani pokud nejste bohatí manažeři nebo akcionáři, nezoufejte! Stačí mít „ty správné“ názory, v tomto případě věřit v Boha.

a-kontra
texty
ročník
číslo