editorial

Třídní boj a další „fráze“ aneb Nové číslo A-kontra – 3/07

obálka A-kontra 3/07 na téma sociálních třídHlavním tématem nového čísla časopisu A-kontra je třída. Třídní rozdělení společnosti přitom patří mezi témata, o nichž se těžko mluví. Ve „slušné společnosti“ je to stále poněkud tabu a mnozí dokonce srovnávají třídní analýzu s rasistickými bludy. Takový přístup jsme ale odmítli. Zatímco je odporné škatulkovat lidi na základě vrozených charakteristik, které nemohou nijak změnit (to je případ rasismu), vidění majetkových rozdílů a z nich plynoucích mocenských a sociálních nerovností je něco zcela jiného.

a-kontra
texty
ročník
číslo
Porodit můžeš, zemřít musíš: vyšla nová A-kontra 2/2007
Institucionalizovaný porod - obálka A-kontra 2/07Tématem nového čísla A-kontra jsou porody, rodičovství a výchova. Jsou to stále aktuální oblasti života, kterým se však anarchistické tiskoviny příliš často nevěnují. Kdo se však do nového čísla A-kontra začte, může se dozvědět něco o tom, jaké podmínky mají nastávající matky v „zemi otevřených možností“ a přečíst si o Montessori pedagogice, která v určitých směrech nabízí alternativu k tradičnímu autoritářsky založenému školství.
linda Čt, 08/30/2007 - 20:56
a-kontra
texty
ročník
číslo

Zachrání nás vědecké bádání? - editorial 1/07

V roce 1991, kdy u některých ze současné redakce A-kontra začínala propukat puberta a zbytek ještě za sebou tahal kačera, stál tento časopis 4 Kčs. Ve druhém čísle lze nalézt omluvu za cenu časopisu. Z dnešního pohledu přímo astronomický výdaj 4 Kčs byl vysvětlován nárůstem cen polygrafických prací a dalšími skutečnostmi. Tehdejší redakce si i zavěštila řkouc, že „4 Kčs, to bude za pár dní cena jednoho lístku na tramvaj“.
a-kontra
texty
ročník
číslo

První A-kontra v roce 2007: Zdali nás zachrání vědecké bádání

Hlavní téma tohoto čísla je vysoce aktuální - věda. Věnují se mu čtyři články. První se zabývá hlavně nedostatky současné západní vědy, druhý rozkrývá vztah vědy se státem a její propojení s obchodní sférou. Následuje příspěvek o vztahu vědy a umění a článek Jiřiny Šiklové o vlivu marxismu na vědecké bádání za minulého režimu. Soukromé firmy vedou války, platí si žoldáky, disponují regulérním vojenským šikem, plynou k nim nemalé finanční sumy, zvyšují si vlastní mocenskou pozici. Nejedná se o anotaci k dosud neznámému románu George Orwella, nýbrž o tvrdou realitu současného Iráku, o které pojednává článek z britských SchNews Armáda na prodej.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Editorial: Město a zase to město....

Toto číslo A-kontra, v letošním roce čtvrté a poslední, bude věnováno městu, naleznete v něm ale také materiály o lecčems jiném: namátkou reportáž z Weekend of Music and Protest, úvahu nad Václavem Havlem, informace o anarchistické scéně v Rusku, reportáž z Běloruska, ale také články, které se z trochu jiného úhlu pohledu vracejí k minulému číslu a téma národa otevírají kritikou rasy a rozborem starozákonního pojetí identity.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Město, město a zase město… Vyšla nová A-kontra (4/06)

Přestože město není hlavním tématem A-kontry poprvé, stále je to téma, které není vyčerpané a je k němu ještě mnoho co říct. Články v tomto čísle se zabývají tím, proč by měla být městská hromadná doprava zdarma, problémem suburbanizace, cyklistikou ve městě. O streetartu a městském fenoménu zvaném graffiti jsme si povídali s Vladimírem 518.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Národ - 3/2006

Nové číslo A-kontra je tentokrát věnováno národu a nacionalismu. Těmto fenoménům, které podle názoru některých odumírají a podle jiných naopak narůstají, věnujeme o dost víc stránek, než bývá u našich témat zvykem. Poznáte národ z různých úhlů pohledu – jako ideologii, metaforu, produkt i příčinu války. Ostatně, ne všechny články k tématu se vešly a tak, pokud nemáte přívalu článků o nacionalismu dost a chcete poznat biblické kořeny konceptu národa, si nezapomeňte koupit i příští číslo:-)
a-kontra
texty
ročník
číslo

Politický hip-hop - 2/2006

Pokud jste si už zvykli na to, že se v našem časopise snažíme dávat přednost spíše kratším článkům a tématicky zaměřeným číslům, asi Vás toto vydání A-kontra překvapí. K plánovanému tématu hip-hop jako subkultura odporu jsme totiž nakonec připravili jen jeden článek a namísto toho jsme se zaměřili na rozsáhlejší materiály.
a-kontra
ročník
číslo

Dobré zprávy - 1/2006

Rok se s rokem sešel a my Vás vítáme v novém ročníku časopisu A-kontra. I v něm Vás přivítají celkem čtyři čísla našeho čtvrtletníku, v nichž vedle hlavních témat přineseme alternativní informace a pohledy na dění u nás i ve světě, materiály z oblastí jako jsou ochrana životního prostředí, feminismus a antifašismus a v neposlední řadě také anarchistickou teorii. Zároveň se budeme snažit nezapomínat ani na kulturu.
a-kontra
ročník
číslo
Atom: cesta k záchraně, nebo záhubě? - 4/2005
V tomto čísle se redakce A-kontra (4/05) rozhodla připomenout letošní šedesáté výročí svržení atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki, proto se zaměřuje na kontroverzní téma: atom. Přečtete si několik příspěvků o atomu pro válku i pro mír. Vedle článku, který se zamýšlí nad motivy a dopady svržení atomové bomby na Japonsko na konci druhé světové války, si přečtete něco o kontroverzích spojených s tzv. mírovým využíváním atomu – atomových elektrárnách. Následuje článek o hnutí proti jaderným zbraním.
linda So, 12/31/2005 - 21:29
a-kontra
ročník
číslo