číslo 2/2006

Ropná smrt nad jihem Nigérie

Na podzim tohoto roku uběhne již jedenáct let od justiční vraždy devíti domorodých předáků etnika Ogoni z jižní Nigérie, kteří aktivně vystupovali proti bezohledné těžbě ropy ze „svého“ území. Ona justiční vražda, které předcházel vykonstruovaný proces, byla poněkud ,,nešťastným“ vyústěním dlouhodobého konfliktu.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Underground´s not dead - Vzestup a pád autonomního hnutí: z rozhovoru s Jakubem Polákem

Podle pár lidí, u nichž převládla fascinace mocí nad původním odporem k ní, jako je František Stárek alias Čuňas, dříve editor undergroundového VOKNA, dnes major či snad už dokonce plukovník tajné služby BIS, nelze soudit celý underground. Vždycky to byl spíše jen soubor různých individualit, které do houfu hnal především vnější tlak totalitního režim, než nějaké společnou ideologií spjaté společenství.
a-kontra
ročník
číslo

Co mě přivedlo k anarchismu: z rozhovoru s Jakubem Polákem

Osmašedesátý je z anarchistického pohledu zajímavý především jako spontánní pohyb ve společnosti. Dynamika událostí se tehdejšímu „vedení“ vymkla z rukou a určující se stala iniciativa zdola. Přitom naprostá většina lidí zůstávala takříkajíc „na platformě socialismu“. To, co požadovali, bylo více svobody a skutečné demokracie – možnosti spravovat své věci sami. „Kéž vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide, navrátí“, klasický verš ožil jako motto onoho procesu zvaného obrodný.
a-kontra
ročník
číslo

Život proti proudu: rozhovor s Jakubem Polákem

S Jakubem Polákem o šedesátých letech, undergroundu a minulosti našeho časopisu Časopisu A-kontra je patnáct let. V tomto a několika dalších číslech najdete rozhovory s těmi, kdo A-kontru přiváděli na svět. Rozhodně jsme nemohli vynechat Jakuba Poláka, který stál u jejího zrodu a zásadně ovlivňoval její vývoj. Výrazně se podepsal i na podobě novodobého anarchistického hnutí v Československu.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Politický hip-hop - 2/2006

Pokud jste si už zvykli na to, že se v našem časopise snažíme dávat přednost spíše kratším článkům a tématicky zaměřeným číslům, asi Vás toto vydání A-kontra překvapí. K plánovanému tématu hip-hop jako subkultura odporu jsme totiž nakonec připravili jen jeden článek a namísto toho jsme se zaměřili na rozsáhlejší materiály.
a-kontra
ročník
číslo

ŠKOLÁCI A ŠKOLAČKY, OJEBANÉ OVEČKY… A ODPOR? NEŽIJE!

Domestikovaná ovečka je hloupá a bez vnější autority odsouzena k zániku - potřebuje někoho, kdo ji bude vést. Školáci a školačky, studenti a studentky jsou také ovečky, nikoliv však hloupé a bez vnější autority je nečeká zánik. Pastýře by klidně mohli vyhnat pryč a dávat si pozor, aby se nevrátil. Přesto se s nimi jako s hloupými ovečkami zachází, to aby se jim do hlaviček patřičně nacpalo, že rozdělení na pána a otroka, kazatele a vykonavatele, menšinu vládnoucích a většinu ovládaných je to jediné správné a ničím nepřekonatelné.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Řekni mi, co čteš…

Vzhledem k tomu, že v tomto roce slaví A-kontra své 15. narozeniny, rozhodli jsme se v redakci pojmout celý ročník jako bilanční. Narazili jsme při tom na jeden problém. V některých případech je těžké hodnotit úspěšnost anarchistického hnutí a dopad anarchistických myšlenek na společnost, protože se nejedná o měřitelnou komoditu. Neplatí to ale vždy a existují oblasti, kde měřitelné položky existují a umožňují i srovnání.
a-kontra
ročník
číslo

Klausův džihád

Do sbírky čestných doktorátů a různých jiných ocenění, mezi nimiž citelně chybí snad už jen Nobelova cena za ekonomii a ředitelství Zeměkoule honoris causa, si může prezident Klaus přidat další veřejné uznání své činnosti i myšlenek. Ocenění o to podstatnější, že je obdržel od svých kritiků – zlých ekologických podvracečů civilizace obecně a volného trhu zvláštně. Fanfáry, prosím: Výrok pana prezidenta byl oceněn jako zelená perla roku.
a-kontra
ročník
číslo

Průmysl Holocaustu

Kniha Normana Finkelsteina přišla na knižní trh ve stejné době jako druhé vydání knihy Deborah Lipstadt Popírání Holocaustu a může být (a také pravděpodobně některými bude) vnímána jako její antiteze. Zatímco se Lipstadt kontroverzním způsobem zaměřuje na rozkrývání postupů popíračů holocaustu, předkládá nám Finkelstein neméně kontroverzní kritiku politiky židovských organizací holocaustem se zabývajících a hovoří o současném zneužívání Holocaustu některými židovskými organizacemi a jeho významu pro politiku USA vůči Izraeli.
a-kontra
texty
ročník
číslo