Rozsudek nad squattingem zopakován

Rozsudek nad squattingem zopakován„Vlastně buďme rádi, že za demonstraci stojíme před soudem. Za první republiky se do demonstrantů střílelo,“ říká drobná dívka. Jejím projevem končí dlouhá řada závěrečných řečí. Je 7. ledna a soud na Praze 2 má znovu na stole případ squaterů a squaterek, kteří 12. září 2009 obsadili budovu bývalých lázní. Zatímco státní zástupkyně se snaží zbavit čin jeho kontextu a jen dokola opakuje, že byl trestný, obhájci i squateři a squaterky využili soud k obhajobě squattingu i kritice společnosti, která ho potlačuje. A co na to paternalistický pan soudce?
Pointa představení byla napsaná dopředu. Soudce jen zopakoval své tresty z rychloprocesů, k nimž došlo bezprostředně po obsazení domu. Pod tlakem obhajoby sice zcela změnil právní argumentaci, tresty ale patrně díky své prvotní intuici odhadl správně už v září (pouze jedné dívce, patrně omylem, přiklepl o dvacet hodin veřejně prospěšných prací víc). Rozdílná potrestání za stejnou věc soudce dokázal rovněž bravurně odůvodnit – tvrdší tresty prý dostali ti, kdo hájili svůj názor politicky, protože podle soudcova odhadu tím pádem patrně celý „zločin“ organizovali. Soudce chtěl patrně potvrdit podezření obhájců, že se ve skutečnosti jedná o proces s „ideozločinem“. Na jeho výsměchu celé situaci nic nemění ani to, že zároveň pronesl kritická slova o brutalitě policejního zákroku.
Následovalo odvolání, soudy tak budou pokračovat. Nepůjde ale jen o snahu jednotlivců dosáhnout zrušení trestů – veřejně prospěšných prací a podmínek. Odvolávání je součást zápasu o postavení squattingu v Česku, do kterého se může zapojit každý – podpůrnou aktivitou, šířením squaterských myšlenek nebo vlastní účastí na obsazování prázdných domů.

Ondřej Slačálek

P.S. Na webu Milada.org byli zveřejněny některé záverečné řeči odsouzených squaterů a squaterek, které zazněly 7. ledna 2010 před vynesením rozsduku Obvodního soudu pro Prahu 2. Přinášíme jejich přehled:

Vzhledem k tomu, že stávající společenská hierarchie některým lidem umožňuje disponovat ohromným množstvím materiálních statků a jiným znemožňuje naplnit i ty nejzákladnější potřeby, tak squatterské aktivity považuji za částečné řešení problémů sociálně slabých či neprivilegovaných skupin.

Lukáš Borl, zveřejněno 11. ledna 2010

Kriminalizováním squattingu je učelově používáno právo soukromě vlastnit a zájmy spekulantů a těch, kteři chtějí mít z Prahy město hotelů a obchodních center absurdně postaveno nad potřeby a práva těch, kteří své i urbanistické problémy řeší aktivně sami a poukazují tak na zneužívání a účelovost zakonů i bezzubost pamatkových a stavebních úřadů.
 

zveřejněno 12. ledna 2010

Touha vydělat se zastaví očividně před málo čím, i když je zahalená do líbivých slov. Město jako životní prostor, tříbený po generace a doplňovaný o kvalitní celky, očividně mizí. Budeme odbývat život mezi obchodními centry, parkovišti, luxusními hotely a kancelářskými budovami. Protože tak se přeci vydělává!

Lenka Kužvartová, zveřejněno 14. ledna 2010

Pro systém ale není žádoucí, aby vznikalo cokoliv co může vést lidi k zamyšlení. Hodně mu není po chuti, když někdo popírá svátost soukromého vlastnictví, jednoho ze základních pilířů kapitalismu. Pro něj je vlastně uplně nejlepší, když lidé vůbec nemyslí, jelikož pak se jim lépe a snadněji vládne.

R.C., zveřejněno 16. ledna 2010

Zjednodušeně řečeno by vlastnictví mělo sloužit celé společnosti. Vzhledem k tomu, že hmotné statky jsou v podstatě produktem celých předešlých generací je podle mne takovéto chápání vlastnictví logičtější a spravedlivější.
Nabízí se tedy otázka, co je společensky prospěšnější. Zda prázdný, chátrající dům nebo dům otevřený komukoliv a komukoli poskytující prostor pro sebevyjádření.

P.N., zveřejněno 17. ledna 2010
 

Potlačování tendencí směřujících k dosažení kvalitnějšího a svobodnějšího života, mi přijde směšné, jelikož se nedá zastavit ani dvěma lety vězení, které nám hrozí, naopak; efekt bude opačný.

zveřejněno 20. ledna 2010

Závěrečné řeči obhájců byly zveřejněny na Britských listech:

Pavel Čižinský, zveřejněno 8. ledna 2010

Pavel Uhl, zveřejněno 8. ledna 2010

Vyjádření obhájce Pavla Čižinského na začátku procesu, zveřejněno 17. září 2010

 

texty