ročník 2006

Václav Havel: O kom je vlastně jeho příběh?: Sedmdesátka nedisidenta a neprezidenta

Letos nás média krom mnohého jiného obdařila i oslavami sedmdesátých narozenin Václava Havla. Příběhů bylo na rozdávání – podle osobní nátury jsme se mohli pokochat Havlem spisovatelem, Havlem politikem, Havlem disidentem, Havlem prezidentem, Havlem svůdcem žen, Havlem vzorným manželem. Silnější povahy měly na výběr mezi Havlem mírotvůrcem a Havlem stoupencem válek.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Rusko míří ke kapitalismu: rozhovor se skupinou Distress

Pocházejí z Petrohradu, hrají hardcore a jmenují se Distress. V Česku vstoupili do povědomí především kvůli smrti jejich baskytaristy Timura Kačaravy, kterého loni zavraždili neonacisté. V létě si zahráli také v Praze. Jejich koncert jsem nevyužila pouze k tomu, abych se seznámila s jejich muzikou, ale i k rozhovoru, který si právě teď můžete přečíst.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Kdo jsou největší slídilové?

Nezisková organizace Iuridicum Remedium pomocí soutěže Big Brother Awards (ceny pro Velkého Bratra) upozorňuje na firmy, země a úřady, které narušují naše soukromí a chtějí vědět příliš mnoho. Stejně tak se snaží poukazovat na rizika vyplývající z různých technologických novinek, které jsou často prezentovány pouze jako prostředky pro vylepšení našich životů a zvyšování bezpečí.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Minulý a současný anarchismus: Murray Bookchin

Mé poznámky mají zdůraznit extrémní význam vnímání anarchismu v měnících se společenských kontextech naší éry – ne jako zkostnatělé doktríny, která patří té či oné řadě evropských myslitelů a hodnotné stejně tak, jako mohly být v různých dobách a místech hodnotné jejich názory. Dnes, víc než kdy jindy, závisí životaschopnost anarchismu v Americe na jeho schopnosti mluvit přímo – jazykem amerického lidu a o jeho aktuálních problémech – spíše než křísit myšlenky, výrazy, hesla a nudný jazyk patřící do minulých období.
texty
ročník
číslo

Na jedné lodi?

Na počátku byla tlupa, nikoli impérium. Osamělé vory sběračských a loveckých skupin křižovaly krajinu dlouho předtím, než vznikl Řím. Metafora jedné lodi je jako kouzelný recept. Ukazuje, jak s pomocí představy, že neplujeme každý sám, ale všichni spolu, stmelovat odlišné vory a budovat impéria. Je ale představa společné plavby, společných vítězství a společné zkázy udržitelná?
a-kontra
texty
ročník
číslo

Underground harmony #2: Multicultural Underground Fanzine

V červenci vyšlo druhé číslo fanzinu podporujícího kulturní různorodost a vzájemnou sounáležitost odlišných kulturních směrů, ale také politickou angažovanost. Připadá mi, že z hlediska zastoupení různých subkultur je toto číslo ještě rozmanitější než předešlé (možná udělala své i barevná obálka). Najdete tu rozhovory s hip-hopery a b-girls, hc/punkovými skupinami, ale také s vydavatelem časopisu věnovaném sportu agressive in-line nebo s tekno soundsystémem Gummo Sound Crew.
texty
ročník
číslo

Národ na tenkém ledě. Propadne?

Kvůli vzrůstající agresi (zejména) mladých neonacistů, ale i díky celosvětově rozšířenému a intenzivnímu vztahu člověka k národu, nacionalismua v neposlední řadě i díky stále probíhajícím krvavým konfliktům, jejichž společnou rozbuškou je národní odlišnost, jsme se rozhodli toto číslo věnovat tématu národa. Nacionale (identifikace skrze společný národ) je značně složitou problematikou a nelze jej vidět v jednoduchém rastru dvou protikladných barev či morálně absolutního vymezení - dobro vs.zlo. Nacionale hraje v drtivé většině světa zásadní roli nejen pro chod společností, ale i pro chod konkrétního jednotlivce. Kvůli jeho všudypřítomnosti jej nelze opomíjet či přehlížet. Chtě nechtě je třeba k němu zaujmout vztah.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Ulicemi Prahy prošli stoupenci DIY kultury

Svobodná tekno kultura, to není jen Czechtek, kolem něhož se již po několik let konají v době okurkové sezony pravé mediální a politické saturnálie a který letos proběhl pod policejně-armádní patronací. Jiným projevem této tvořivé kultury je již čtvrtým rokem konaný Do It Yourself Karneval. Buďme rádi, že zůstal až na pár výjimek ušetřen zájmu médií a nedošlo k jeho zařazení do zpravodajského spektáklu – a to navzdory tomu, že za ním páni novináři a paní novinářky nemuseli jezdit do odlehlých koutů země, ale stoupenci alternativní kultury jim pochodovali přímo pod nosem centrem Prahy.
a-kontra
ročník
číslo

Trhy anarchistických tiskovin a literatury

Třetí červnový víkend uspořádala Jihočeská federace anarchistických skupin v Písku ojedinělou akci – trhy anarchistických médií. Trhy, první svého druhu u nás, se konaly v hospodě Paluba a program byl opravdu pestrý: od prezentací jednotlivých vydavatelství či periodik, přes diskuze, workshop a videoprojekce až po koncert.
a-kontra
texty
ročník
číslo