ročník 2004

CzechTekk 2004: Proč by novináři měli nosit šaškovskou čepici
Free parties, tedy svobodně organizovaná shromáždění lidí, kteří se rozhodli poslouchat takovou hudbu, jakou uznají za vhodnou, tu byly, jsou a budou. Pokud si toho novináři, politici a policajti nevšimli během deseti předchozích deseti ročníků CzechTekku, měli jinou dobrou příležitost. To když 19. června proběhl v Praze už druhý ročník Do It Yourself karnevalu. Had lidí v nápaditých maskách tančících kolem soundsystémů měřil více než kilometr a došel ze Strahova na Letenskou pláň.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Občanská výchova
Při některých momentech […] jsem se navíc nemohl ubránit pocitu, že diskuse na téma anarchismus bylo až příliš, zvlášť když jsem chvílemi obtížně rozeznával, jestli je film myslí vážně, anebo je vše míněno jako nadsázka na téma ideály anarchistické mládeže.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Ukážeme společnosti zuby!
Zatímco v USA byla iluze sociálního státu rozbita za vlády Ronalda Reagana, jeho evropská obdoba víceméně odolávala až do konce 20. století. Poměrně silná role odborů úspěšně kooptovaných do v podstatě korporativního uspořádání společnosti takzvaného "sociálního smíru", kde stát byl alespoň zdánlivě schopen zajistit určité sociální jistoty, zaručila, že tento model přežil v kontinentální Evropě i vlnu thacherismu a reaganismu v 80. letech.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Španělská občanská válka
Revoluce a občanská válka, jejichž dějištěm se stalo v letech 1936-1939 Španělsko, byly u nás po dlouhá léta vykládány tradičním stalinistickým způsobem, plným lží o nezodpovědných a sabotérských anarchistech a o trockistech spolčených s fašisty.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Občanský institut
Občanský institut (OI) byl založen v roce 1991 jako vzdělávací instituce určená k šíření konzervativní ideologie v porevolučním Československu. Vznikal v podstatě jako přidružená organizace Občanské demokratické aliance, strany, která svou ideologií, velikostí i účastí ve vládě připomínala dnešní Unii svobody.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Mladí konzervativci a CEVRO
Mladí konzervativci (MK) nejsou organizací, která by přímo vystupovala proti současnému zřízení, ale představují další segment konzervativní pravice a jejích think-tanků. V tomto případě se navíc jedná o organizaci, o kterou v poslední době zcela logicky projevují nebývalý zájem různí neonacisté a jiní ultrapravičáci a snaží se dostat do jejích řad.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Levice v postrevoluční době
Pavel Barša je politický filosof, jehož práce jsou věnovány multikulturalismu, vztahu západu a islamismu, americké zahraniční politice, soudobému feminismu – často tedy tématům, která jsou tak či onak podvratná vůči převládajícímu liberálnímu paradigmatu. Nesnaží se je ovšem jen vykládat, ale také svým výkladem poněkud změnit – převzít od nich zajímavé, inspirativní myšlenky či metody a usmířit je s tímto paradigmatem nebo je vůči němu v posledku odzbrojit.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Jak jsem se naučila milovat želvy a málem nenávidět turisty
Nadpis je možná trochu dlouhý. Doufám ale, že působí natolik atraktivně, že se laskaví čtenáři a laskavé čtenářky začtou do článku, který pro A-kontru možná není příliš typický.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Evasion the Book
Kniha Evasion je označována jak jako manifest soukromé revoluce a vzpoury proti diktátu (globálního) kapitalismu, tak jako výsměch skutečným emancipačním snahám. Částečně i díky kořenům jejího autora v hardcore scéně je řadou přívrženců „crimethink“ životního stylu kniha považována za kultovní dílo.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Counter Fórum v Londýně
15. – 17. října 2004 se konalo v hlavním městě Velké Británie III. Evropské sociální fórum. Autonomní skupiny se proti této akci vymezily a rozhodly se oficiálnímu fóru oponovat svým vlastním. Counter-fórum si kladlo si za cíl přilákat lidi, kteří přijeli na ESF, na své přednášky, debaty a demonstrace. Debaty a přednášky na tomto fóru měly dvojí charakter – vymezit se proti ESF a ukázat své vlastní představy.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo