ročník 2004

CzechTekk 2004: Proč by novináři měli nosit šaškovskou čepici

Free parties, tedy svobodně organizovaná shromáždění lidí, kteří se rozhodli poslouchat takovou hudbu, jakou uznají za vhodnou, tu byly, jsou a budou. Pokud si toho novináři, politici a policajti nevšimli během deseti předchozích deseti ročníků CzechTekku, měli jinou dobrou příležitost. To když 19. června proběhl v Praze už druhý ročník Do It Yourself karnevalu. Had lidí v nápaditých maskách tančících kolem soundsystémů měřil více než kilometr a došel ze Strahova na Letenskou pláň.
a-kontra
ročník
číslo

Ukážeme společnosti zuby!

Zatímco v USA byla iluze sociálního státu rozbita za vlády Ronalda Reagana, jeho evropská obdoba víceméně odolávala až do konce 20. století. Poměrně silná role odborů úspěšně kooptovaných do v podstatě korporativního uspořádání společnosti takzvaného "sociálního smíru", kde stát byl alespoň zdánlivě schopen zajistit určité sociální jistoty, zaručila, že tento model přežil v kontinentální Evropě i vlnu thacherismu a reaganismu v 80. letech.
a-kontra
ročník
číslo
Španělská občanská válka
Revoluce a občanská válka, jejichž dějištěm se stalo v letech 1936-1939 Španělsko, byly u nás po dlouhá léta vykládány tradičním stalinistickým způsobem, plným lží o nezodpovědných a sabotérských anarchistech a o trockistech spolčených s fašisty.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Občanský institut
Občanský institut (OI) byl založen v roce 1991 jako vzdělávací instituce určená k šíření konzervativní ideologie v porevolučním Československu. Vznikal v podstatě jako přidružená organizace Občanské demokratické aliance, strany, která svou ideologií, velikostí i účastí ve vládě připomínala dnešní Unii svobody.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Mladí konzervativci a CEVRO
Mladí konzervativci (MK) nejsou organizací, která by přímo vystupovala proti současnému zřízení, ale představují další segment konzervativní pravice a jejích think-tanků. V tomto případě se navíc jedná o organizaci, o kterou v poslední době zcela logicky projevují nebývalý zájem různí neonacisté a jiní ultrapravičáci a snaží se dostat do jejích řad.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Levice v postrevoluční době
Pavel Barša je politický filosof, jehož práce jsou věnovány multikulturalismu, vztahu západu a islamismu, americké zahraniční politice, soudobému feminismu – často tedy tématům, která jsou tak či onak podvratná vůči převládajícímu liberálnímu paradigmatu. Nesnaží se je ovšem jen vykládat, ale také svým výkladem poněkud změnit – převzít od nich zajímavé, inspirativní myšlenky či metody a usmířit je s tímto paradigmatem nebo je vůči němu v posledku odzbrojit.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Jak jsem se naučila milovat želvy a málem nenávidět turisty
Nadpis je možná trochu dlouhý. Doufám ale, že působí natolik atraktivně, že se laskaví čtenáři a laskavé čtenářky začtou do článku, který pro A-kontru možná není příliš typický.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo
Evasion the Book
Kniha Evasion je označována jak jako manifest soukromé revoluce a vzpoury proti diktátu (globálního) kapitalismu, tak jako výsměch skutečným emancipačním snahám. Částečně i díky kořenům jejího autora v hardcore scéně je řadou přívrženců „crimethink“ životního stylu kniha považována za kultovní dílo.
gomez Pá, 12/31/2004 - 11:40
a-kontra
ročník
číslo

Counter Fórum v Londýně

15. – 17. října 2004 se konalo v hlavním městě Velké Británie III. Evropské sociální fórum. Autonomní skupiny se proti této akci vymezily a rozhodly se oficiálnímu fóru oponovat svým vlastním. Counter-fórum si kladlo si za cíl přilákat lidi, kteří přijeli na ESF, na své přednášky, debaty a demonstrace. Debaty a přednášky na tomto fóru měly dvojí charakter – vymezit se proti ESF a ukázat své vlastní představy.
a-kontra
ročník
číslo