První A-kontra v roce 2007: Zdali nás zachrání vědecké bádání

Peace and Love - obálka A-kontra 1/07Hlavní téma tohoto čísla je vysoce aktuální - věda. Věnují se mu čtyři články. První se zabývá hlavně nedostatky současné západní vědy, druhý rozkrývá vztah vědy se státem a její propojení s obchodní sférou. Následuje příspěvek o vztahu vědy a umění a článek Jiřiny Šiklové o vlivu marxismu na vědecké bádání za minulého režimu.

Soukromé firmy vedou války, platí si žoldáky, disponují regulérním vojenským šikem, plynou k nim nemalé finanční sumy, zvyšují si vlastní mocenskou pozici. Nejedná se o anotaci k dosud neznámému románu George Orwella, nýbrž o tvrdou realitu současného Iráku, o které pojednává článek z britských SchNews Armáda na prodej. O zážitcích z cest, konkrétně ze španělské Sevilly, hovoří svérázný cestopis.

V nedávné době jsme byli svědky několika demonstrací, které i přes rozdílné „zacílení“ měly obdobného původce – krajně nacionalistický a neonacistický blok. Těmto akcím, protiakcím i jejich mediálně primitivnímu „rozmělnění“ se A-Kontra rovněž věnuje.

Připravili jsme rozhovor se členkou Institutu anarchistických studií. Jedná se o svého druhu výjimečnou organizaci s centrem v USA, která různými způsoby podporuje publikování (nejen) anarchistických myšlenek o problémech současného světa.

Rozsáhlá recenze na knihu o anarchopunku vykresluje jeho obraz v 80. letech minulého století ve Velké Británii. Přečtete si také recenzi na film Kupředu levá, kupředu pravá a na knihu Kosmický had, která se v souladu s hlavním tématem čísla věnuje vztahu západní vědy a způsobů poznávání reality domorodými kmeny.

Poněkud kontroverzní je článek od jedné čtenářky, který se zabývá paralelami anarchismu a gay-sadomasochismu a nazi-fetišismu.

Samostatnou kapitolou je pak příloha, kterou tvoří překlad Šesté deklarace z Lakandonského pralesa vydané původně v létě roku 2005 jihomexickou Zapatovou armádou národního osvobození a text, který ji uvádí.

A-kontra 1/07, 40 str., duben 2007, 30,- Kč.

Předplatné je možné objednat na adrese ČAS, P.O. Box 223, 111 21 Praha 1
nebo e-mailu a-kontra-redakce@arachne.cz , http://www.a-kontra.net.
a-kontra
texty
ročník
číslo