Report: Antirasistická demonstrace v Bukurešti

Report: Antirasistická demonstrace v Bukurešti„V noci z 9. na 10. listopadu 1938 propukly na území nacistického Německa a dalších jím okupovaných územích násilnosti namířené proti židovskému obyvatelstvu. Tyto násilnosti byly nastrojeny tak, aby se zdály spontánně vyvolané všeobecným pobouřením nad vraždou německého důstojníka v Paříži, spáchanou židovským mladíkem mstícím se za deportaci svých rodičů.“

„Tímto Křišťálová noc značí moment, kdy nacistický režim začal v obecném měřítku s židy zacházet pouze a výlučně na základě jejich etnického původu.“ 

„Vyskytly se případy, kdy osobami nežidovského původu pohnul soucit a nalezly také odvahu, aby pomohly svým spoluobčanům. Většina civilního obyvatelstva však násilnostem pasivně přihlížela. A tato pasivita řadových občanů byla základem, na němž se mohl holocaust uskutečnit.“

„Co se bude dál dít, když budeme dál pasivně přihlížet zneužívání, bezpráví, násilí, jimž jsou mnozí z nás (imigranti, Romové, osoby LGTB, osoby s handicapem, ženy, chudí) vystavováni/vystavovány?“

Cituji z úvodní stránky manifestu „ Jakým způsobem naše činy ovlivňují věci v našem okolí?“ jejž napsali aktivisté z  Bukurešti k publikaci u výročí Křišťálové noci. Dále jsou tam vysvětleny pojmy jako lidská práva, rovnost, tolerance, netolerance, předsudky, xenofobie, antisemitismus, nacionalismus, internacionalismus, multikulturalismus, menšina, uprchlíci, nelegální osoby, solidarita, levice-pravice a další. Následuje vlastní text manifestu, jenž vysvětluje formy a způsoby diskriminace v dnešní společnosti (na základě rasy a etnika, sexuální orientace pohlaví, věku, diskriminace chudých, postižených, nemocných). A nakonec je v něm popsáno zneužívání imigrantů v zaměstnání a nespravedlnosti páchané na zvířatech.

Report: Antirasistická demonstrace v BukureštiTento manifest byl určen k rozdání našim spoluobčanům během pochodu, jež byl ohlášen na tuto neděli. Pochod nám nakonec bez udání důvodu nebyl povolen, dostali jsme pouze povolení k shromáždění u pomníku obětem holocaustu. Sešlo se nás asi 70 a přítomen byl stejný počet policie, a zejména tajné policie, jež si nás stejně jako na summitu NATO vydatně natočila na kamery. Mimochodem, stejně jako na summitu NATO, k nezletilým domů přišla tajná policie a zastrašovala jejich rodiče…

Byla přítomna i státní televize, jež antifašisty snad poprvé nekriminalizovala. Možná též proto, že jsme byli jediní, kdo se u pomníku sešel...

IMG_0717.JPGAsi po dvou hodinách jsme se odebrali do blízké hospůdky, kde byly promítnuty filmy o lidských právech. Následovaly punkové koncerty místních a jedné bulharské kapely. Jelikož policie byla neustále přítomna, celá akce nebyla narušena žádnými konflikty s neonacisty, i když se jich po okolí potulovaly početné skupinky.

O sedmdesátém výročí Křišťálové noci lze tedy říci, že proběhlo víc než klidně…

luciedusk

a-kontra
texty