Antifašistická demonstrace: 13. prosince v Praze

Antifašistická demonstrace: 13. prosince v PrazeNa sobotu 13. prosince 2008 svolává Antifašistická akce (AFA) do Prahy (od 14:00, Těšnov - nedaleko stanice metra Florenc) demonstraci proti rasistickým pogromům, proti sociálnímu vyloučení a za důstojný život pro všechny. Československá anarchistická federace (ČSAF) se tímto aktivně připojuje k výzvě a prohlášení AFA a vyzývá (nejen) všechny anarchisty a anarchistky, aby v tento den přišli veřejně říci své jasné NE neonacismu, rasismu a xenofobii.

Webové stránky demonstrace: demo.antifa.cz

Prohlášení Antifašistické akce k demonstraci 13. prosince 2008:
 

Proti rasistickým pogromům, proti sociálnímu vyloučení, za důstojný život pro všechny!

V posledních dvou letech je v České republice patrný nárůst neonacistických aktivit a provokací. Zjevná je i snaha neonacistů proniknout do politiky. K tomu jim poskytla legální zastřešení Dělnická strana, jejíž představitelé ještě nedávno nadávali sudetským Němcům a nyní řeční na akcích německé neonacistické strany NPD. Není překvapující, že mnohé novodobé nácky, kteří jsou známí svým hajlováním, popíráním holocaustu či násilnostmi, bylo možné spatřit na kandidátkách této strany v nedávných volbách do krajských zastupitelstev.

Před rokem neonacisté několikrát demonstrovali svůj antisemitismus provokačními akcemi v Praze a Plzni. Tehdy se proti nim postavilo široké spektrum lidí od radikálních antifašistů až po ústavní činitele. Neonacisté neuspěli. Proto se nyní zaměřili na Romy. V říjnu a listopadu provedli v počtu asi 700 lidí dva bezprecedentní pokusy o pogrom na sídlišti Janov, které se nachází na okraji severočeského města Litvínov. Tentokrát jsme se silného odsouzení od politické reprezentace nedočkali. Jak paradoxní - byli pohoršeni, když loni šlo o již neexistující židovskou čtvrť, a nyní, když jde Romy, strkají hlavu do písku. I to je důkazem toho, že Romové jsou v Česku bráni za občany druhé kategorie.

Další alarmující věcí je, že se neonacistům podařilo u některých lidí rozeznít strunu protiromského rasismu. Mohli jsme tak být svědky, kdy někteří obyvatelé Janova volali po tom, aby ozbrojení neonacisté byli puštěni na Romy, kteří zde demonstrovali proti rasismu. Byli by spokojení, kdyby na konci útoku zůstalo několik mrtvých Romů? Uvědomují si vůbec, že svou podporou neonacistů volají po genocidě celého jednoho etnika?

V pozadí těchto událostí stojí realitní kanceláře, které vydělávají na stěhování nepohodlných nájemníků z lukrativních oblastí do bezperspektivního sídliště na severu Čech. Lokální politici si zase mnou ruce nad tím, že těmto realitkám prodali nemovitosti, do nichž následně byli nepohodlní nájemníci odloženi. A to vše bez ohledu na problémy, které tento kšeft musel logicky způsobit. Město i realitky tak mají zisk, zatímco problémy zůstávají místním lidem. Kumulace velkého množství „problémových“ na malém prostoru za velmi krátkou dobu, které okolí nemůže absorbovat, způsobuje nutně problémy. A politici? Jde přeci o dílo nedotknutelné ruky volného trhu, a to nelze napadnout.

My však nehodláme tiše přihlížet situacím, kdy profitování úzké skupiny přináší neřešitelné problémy obyčejným lidem. Nezavíráme však ani oči před reálně existujícím problémem, kterým je asociální chování problémových obyvatel janovského sídliště. Přestože má tento problém hlubší kořeny, nedává to nikomu právo chovat se asociálně, vybydlovat byty, krást a obtěžovat své okolí. Existenci tohoto problému, který velmi znepříjemňuje život starousedlíkům (bílým i Romům), si uvědomujeme a kriminální chování v žádném případě neomlouváme ani nebagatelizujeme. Ve svém důsledku je i pro lidi sociálně slabé a vyloučené, v tomto případě Romy, jejich kumulace v takovém počtu na takovém prostoru naprosto katastrofální, protože neumožňuje jim samotným z pasti sociálního vyloučení vybřednout.

Nehodláme přihlížet ani pokusům o pogromy a parazitování Dělnické strany na těchto problémech. Neonacisté mluví o řešení, ale neříkají, co je tím řešení. Museli by pak totiž přiznat, že jím má být další likvidace celé etnické skupiny. Počet mrtvých, které mají na svém kontě za poslední léta, to jen potvrzuje. Postavme se společně jejich snahám teď, abychom v budoucnu nemuseli přihlížet ještě horším zvěrstvům.

Proč jsme zvolili pro naši antifašistickou demonstraci právě Prahu a neděláme spíš protiakci přímo v Janově? Za prvé, chceme předejít standardnímu mediálnímu zjednodušování podobných protiakcí na tvrzení „dvě znepřátelené skupiny extremistů se přišly poprat“. Za druhé, právě v Praze se nacházejí ti, kdo jsou za míněné problémy zodpovědní. Realitky, které na sestěhování nepohodlných nájemníků vydělávají. Vládní politici, kteří jim to umožňují a kteří nedohlédnou za hranice Prahy, natož aby se zabývali sociálními problémy a problematikou ghett (nepočítáme-li však škrty v těchto oblastech). A v neposlední řadě z Prahy vyjíždí vedení Dělnické strany, aby šířilo v různých koutech Česka rasismus a nesnášenlivost.

Vyzýváme všechny, kterým jsou odporné rasistické útoky i další výpady nacistických pohrobků aby protest podpořili. Především však ty, jichž se tyto útoky nejvíce dotýkají – etnické a sexuální menšiny, alternativní mládež i příslušníky subkultur a další.
Cílem naší akce není vyvolávání střetů s policí, ale důstojná prezentace našich postojů a alternativ k násilí, páchaném příslušníky krajní pravice.

Pojďme říci své NE rasismu, neonacismu a xenofobii!

Informace z mainstreamových médií o proběhlé demonstraci:

Prahou pochodovaly stovky antifašistů, pravicoví radikálové zašli do Janova (idnes.cz)
Prahou prošly stovky levicových radikálů
Antifašista: Na Romy si radikálové troufnou, na rovnocenného soupeře ne

a-kontra
texty