Nová A-kontra 1/2009: Finanční krize

Nová A-kontra 1/2009: Finanční krizePrávě vyšla nová A-kontra 1/2009. Zvolené hlavní téma je navýsost aktuální – současná ekonomická krize. A co lze nalézt v novém čísle dalšího?

Tématu světové ekonomické krize se věnujeme v pěti článcích. Po úvodním, obecnějším a lehce ironickém článku o některých absurdních kontextech krize, vás čekají dva materiály z dílny skupiny Kolektivně proti kapitálu. První se fundovaným, ale přesto srozumitelným jazykem zabývá hledáním příčin krize v kapitalistickém ekonomickém systému na půdě USA od poloviny devadesátých let, druhý vyvrací dogmatické argumenty (neo)liberálních ekonomů, kteří vinu hledají u státních regulací a zásahů do volného trhu. Další příspěvek propojuje krizi i kapitalistický systém obecně s nárůstem psychologických problémů ve společnosti a na pokoji nenechává ani povahu současné psychologie. Blok o krizi zakončujeme článkem zaměřeným na změny, jež se odehrály na poli mezinárodních vztahů, a na které by radikálně mělo reagovat alterglobalizační hnutí.

Další články se věnují událostem, které musí globální i lokální hnutí odporu reflektovat. Články díky prodlevě ve vydávání časopisu ztratily část ze své bezprostřední aktuálnosti, přesto se týkají stále navýsost důležitých témat. Podrobněji rozebíráme příčiny i průběh masivních nepokojů v Řecku na sklonku loňského roku. Také reagujeme na v Česku sílící neonacistické hnutí kryté Dělnickou stranou. Událostem v Litvínově, z nichž neonacistické hnutí stále významně čerpá a lze pozorovat i změnu jeho strategie v oslovování veřejnosti za současného mlčení o hlavních aktérech přispívajících k vytváření tzv. romských ghett, se věnujeme ve dvou článcích. Přinášíme rovněž dva obsáhlejší rozhovory. Dva němečtí autonomní antifašisté odpovídají na otázky týkající se situace migrantů v Německu, rozporů mezi autonomními a protiněmeckými antifašisty a současné podoby německé krajní pravice. Druhý rozhovor byl spáchán po pražském promítání filmu 69 s dánským aktivistou z již neexistujícího kodaňského alternativního centra Ungdomshuset o průběhu jeho vyklizení, následných bouřích v ulicích a obecněji o situaci sociálních hnutí v Dánsku. V neposlední řadě si můžete v novém čísle přečíst o španělské zkušenosti studentských protestů proti pokusům privatizovat vysoké školství. Podrobně se věnujeme i problému k člověku i přírodě nešetrných druhů dopravy. Číslo zakončuje pojednání o zahradničení „na černo“. A-kontra 1/2009 s novou grafikou, velkými a kvalitnějšími fotkami a spoustou kritických a záměrně zcela neobjektivních informací je za 30 Kč k dostání na obvyklých místech. Předplatné je možné objednat na adrese ČAS, P.O. Box 223, 111 21 Praha 1 nebo e-mailu a-kontra-redakce@arachne.cz.

a-kontra
texty
ročník
číslo