CrimethInc.CZ aka IdeozloČin

Co je crimethink (=ideozločin) a co je CrimethInc.CZ (IdeozloČin)

… se dostal i k nám a stejně jako jinde i tady vzbuzuje emoce. Jednou nadšené a podruhé naštvané. Jedni vítají nový, moderní a neformální přístup, který může anarchistické myšlenky dostat skutečně mezi lidi a odprostit „klasický“ anarchismus od zbytečných klišé a ideologického balastu. Druzí kritizují jeho prázdnotu, zbytečnost a odvádění pozornosti od skutečných problémů a možností, jak změnit dnešní kapitalismu v jinou, svobodnější společnost. Obrázek si udělejte sami. Přinášíme Vám pohled na CrimethInc. od nově vzniklého českého kolektivu a jednu z kritik.

Výraz crimethink (crime = zločin, think = myslet), který je do našeho jazyka překládán jako ideozločin, původně pochází z kultovní knížky 1984 George Orwella. Ideozločin bylo prapodivné označení pro ještě prapodivnější věci - v knize to znamenalo všechno to, co se dělo, ale dít se nesmělo. Šlo zejména o myšlenky a názory, které stály v opozici proti absolutistické doktríně státu. Nicméně se nejednalo pouze o pojmy neuchopitelné, ale také o činy. To celé se dá přenést do dnešní doby na vztah crimethink/CrimethInc., nebo tedy na vztah ideozločin/IdeozloČin (CrimethInc.CZ). Chápáno tímto způsobem, ideozločin je jakýsi myšlenkový a názorový základ, na kterém stojí všechny aktivity kolektivu IdeozloČin.
 

CrimethInc.: Začalo to někdy v polovině 90. let v USA. Vlastními slovy CrimethInc.erů funguje hnutí jako „anarchistická vesnice, kde jednotlivci pracují na projektech, které je baví, a když potřebují, hledají pomoc u jiných (odpovědnost si vybírají a sdílejí, není jim přidělována jako v komunistických stranách)“; CrimethInceři pracují společně v malých týmech. Sdílejí zdroje podle potřeb svých projektů. „Moc se koncentruje v rukou těch, kteří se angažují nejdéle, ale nedostatek moci nehrozí, protože každý může být CrimethInc. a rozvíjet vlastní zdroje a znalosti. Identitu CrimethInc., jestli vůbec něco takového existuje, nejde popsat jako soubor charakteristik a pravidel, ale jako historický proces, kdy nové myšlenky a aktivity vyrůstají na základech těch starých. CrimethInc. není ničí duševní vlastnictví. CrimethInc. patří všem.“

www.crimethinc.com

Všechny tyto myšlenky a aktivity na nich založené, jsou více či méně zaměřeny stejně tak, jak tomu bylo v knize pana Orwella – proti státu, jako základnímu nepříteli lidské svobody a sociální spravedlnosti, a v dnešní době také zákonitě proti jeho největšímu spojenci -kapitalismu. A ačkoliv se najdou spousty lidí, kteří tomuto chápání fenoménu CrimethInc. oponují, dal by se ideozločin považovat za formu individuálního anarchismu a tím pádem IdeozloČin za anarchistické společenství.

Naše aktivity jsou zaměřeny spíše osobním směrem než-li směrem kolektivním, kterým se ubírá klasický anarchistický boj, tak jak ho zřejmě všichni známe. Dalo by se říct, že naše působení chce být jakýmsi informačním či osvětovým předvojem sociálního anarchismu. Chceme se soustředit na lidi jednotlivě, oslovit je a předat jim revoluční impuls. Naší snahou je pomoci lidem objevit v sobě skrytý vztek a úzkost plynoucí ze života v dnešním autoritářském světě plném nespravedlnosti a nerovnosti. Chceme přispět k uvědomění si, jak se věci mají a zároveň v nich vzbudit nutkání s tímto statutem quo něco udělat.


 Věříme, že prvním krokem by mělo být dovolit anarchistickým myšlenkám a principům vstoupit
do každodenního osobního života všech z nás, a tím vytvořit základ pro další revoluční působení. Zde jasně vidíme styčné body s tzv. revolucí všedního dne (1), kterou se v našem prostředí nejvíce zabývá Anarcho-feministická skupina (viz Přímá cesta #7). Tento první krok by nikdy neměl být zároveň tím posledním, nicméně my se v rámci kolektivu IdeozloČin soustředíme právě na něj. Snažíme se lidi dovést k revoluci osobní, o které jsme přesvědčeni, že je základním předpokladem pro revoluci sociální a že k ní také přirozeně vede. Nechceme ovšem působit jen na svět lidský. Naše aktivity se budou mimo jiné dotýkat také problematiky zvířeckoprávní či ekologické. Omezovat anarchismus jen na lidi nám přijde sobecké a autoritářské vůči zbytku okolního světa. (2)

Crimethink v českých podmínkách

Skutečnost je taková, že jsme v našem působení na území České a Slovenské republiky na samém začátku. Zatím se formujeme a přemýšlíme nad konkrétními postupy a aktivitami. Proto budeme rádi za každou odezvu, za každý nápad nebo pomoc. Většina z nás se pohybuje v rámci hc/punk scény, a tudíž první z našich aktivit budou nasměrovány přirozeně právě tímto směrem. Doufáme, že se nám bude dařit působit nejen v rámci této poměrně minoritní subkultury, ale také v subkulturách jiných a v ideálním případě se naše aktivity dotknou i veřejnosti.

Rádi bychom také uvedli, že ačkoliv spojitost mezi společenstvím IdeozloČin a kolektivem CrimethInc. v americké podobě není v žádném případě smyšlená či náhodná, máme s americkým sociálním fenoménem CrimethInc. společného pramálo. Na první pohled se to tak možná nezdá, ale hned na ten druhý už určitě ano – nejen že se neomezujeme pouze na naše vlastní aktivity a spolupracujeme a podílíme se i na aktivitách jiných organizací, ale také je nutné počítat s rozdíly sociálními, kulturními a historickými, které naše aktivity pochopitelně odlišují od těch amerických.


Životy, které vedeme, a životy, které bychom si přáli vést

„Nejsi jediný, kdo se jej snaží najít. Jsme tady taky… někteří z nás tam dokonce čekají na tebe. A měl bys vědět, že cokoliv jsi kdy udělal nebo zvažoval udělat, aby ses tam dostal, nebylo šílené… Ale krásné, ušlechtilé a nezbytné… Revoluce je jednoduchá myšlenka, že můžeme vstoupit do tajného světa a už se nikdy nevrátit; anebo ještě lépe, že můžeme zničit tento svět, abychom odhalili ten druhý úplně.“

 
Days of war, nights of love: crimethink for beginners

Převzato z www.realita.tv. Překlad: xVeganLovex.


Momentálně jsme soustředěni na to, jak inspirovat naše okolí a předávat revoluční impuls za účelem dosažení pozitivní změny v osobním životě - jedná se zejména o psaní vlastních článků, o překlady a úpravy článků z angličtiny (aby byly srozumitelné a použitelné pro lidi žijící v našich poměrech) a o jejich publikování a šíření jak ve formě tiskové (letáky, nálepky, články v časopisech), tak ve formě elektronické (webové stránky). Následovat budou další aktivity různého druhu, např. vydávání hudby, streetart, workshopy, kulturní akce, přednášky, diskuze a další.

xVeganLove666x a kolektiv IdeozloČin
 
(1) Revoluce všedního dne - snaha o zavedení anarchistických principů do každodenního života. S ničením starých struktur musí jít ruku v ruce tvoření nových vztahů cestou překračování zakořeněných stereotypů a konvencí. Tato revoluce probíhá především v nás samých a projevuje se v našem každodenním jednání. Jde o promítání anarchismu do praxe tady a teď. Princip revoluce všedního dne vzniká jako reakce na nedůvěru v revoluci, která se má stát ze dne na den, a nevěří, že všechny struktury, zejména různé sociální konstrukce, je možné změnit snadno a rychle. Jde o snahu maximálně se emancipovat od hierarchického uvažování a zároveň minimalizovat kolaboraci se systémem. Tématem revoluce všedního dne jsou např. genderové stereotypy, hierarchické a majetnické vztahy, odcizenost, je to také DIY kultura, dumpster diving, squatting atd. Revoluce všedního dne však nesmí skončit u reformismu.
(2) Zkuste se podívat na článek „Veganství a anarchismus“ v A-kontra 02/07, jde o příklad aplikace anarchistického myšlení i mimo lidský svět.

Proč mám rád okrádání velkých společností

Ten kdo krade, získává svoji odměnu podstoupením rizika, a ne tím, že za ni vymění kus svého života. Život pro něj není něco, co musí být rozprodáno za sto nebo dvě stě korun, výměnou za hodinu přežití. Je to něco, co je přímo jeho, protože si to bere pro sebe, protože na to má nárok. V naprostém kontrastu s konzumentem dodržujícím zákon jsou jeho prostředky, kterými získává zboží, stejně tak vzrušující, jako to zboží samotné. Shoplifting je odmítnutím tržní ekonomiky. Je to popření toho, že si lidé zaslouží jíst, žít a umírat na tom základě, jak efektivně jsou schopni směňovat jejich námahu a kapitál s ostatními.

Shoplifter si vystačí s prostředím, které bylo dobyto kapitalismem a průmyslem, kde už není přirozený svět, ze kterého by bylo možno získávat suroviny, a kde se už vše stalo osobním majetkem, aniž by přijal nesmyslný způsob života, který to s sebou přináší.

Shoplifteři celého světa, spojte se!

 Days of war, nights of love: crimethink for beginners
Převzato z www.realita.tv. Překlad: xVeganLovex.

 
texty
ročník
číslo