Národ - 3/2006

Milí čtenáři, milé čtenářky,

nové číslo A-kontra je tentokrát věnováno národu a nacionalismu. Těmto fenoménům, které podle názoru některých odumírají a podle jiných naopak narůstají, věnujeme o dost víc stránek, než bývá u našich témat zvykem. Poznáte národ z různých úhlů pohledu – jako ideologii, metaforu, produkt i příčinu války. Ostatně, ne všechny články k tématu se vešly a tak, pokud nemáte přívalu článků o nacionalismu dost a chcete poznat biblické kořeny konceptu národa, si nezapomeňte koupit i příští číslo:-)

Z dalších materiálů bychom vás rádi upozornili na rozhovor s českou účastnicí zapatistické Jiné kampaně, jejíž inspirace je aktuální i u nás, a to nejen jako nápaditá protiváha stupidních volebních kampaní, které si brzy zopakujeme v komunálních volbách a možná rovněž v předčasných parlamentních. Zapatistická kampaň je založena na naslouchání ostatním – právě to potřebujeme i my jako sůl, zvláště v době, kdy se zdá, že hojnost informačních kanálů vede více k novým formám sektářství než ke skutečné mezilidské komunikaci.

Nelze nezmínit i jednu smutnou zprávu. Významný myslitel Murray Bookchin, známý zejména spojením anarchismu s ekologií, autor, s jehož myšlenkami jste se už mohli setkat na stránkách A-kontra (a také Sedmé generace a svého času Svobodné práce), v létě zemřel ve věku 85 let. V tomto čísle A-kontra si můžete přečíst jeho nekrolog i jeho více než čtvrtstoletí starou, ale přesto aktuální, úvahu o anarchismu.

Jelikož se stále snažíme zlepšovat komunikaci s Vámi, připravili jsme dotazník jak pro čtenáře, tak i distributory a předplatitele. Odpovědi na v něm obsažené otázky nám pomohou časopis zlepšit a rozšířit jeho distribuci – máte-li tedy zájem nám tímto způsobem pomoci, napište si o dotazník a my Vám jej poštou pozemní nebo elektronickou zašleme. Dovolujeme si Vás též upozornit na změnu e-mailu redakce – akontra@gawab.com.

Příjemné počtení přeje a na Vaše odpovědi se těší redakce.
a-kontra
texty
ročník
číslo