Město, město a zase město… Vyšla nová A-kontra (4/06)

V. Havel a G. Bush od guma guar - obálka A-kontra 4/06Přestože město není hlavním tématem A-kontry poprvé, stále je to téma, které není vyčerpané a je k němu ještě mnoho co říct. Články v tomto čísle se zabývají tím, proč by měla být městská hromadná doprava zdarma, problémem suburbanizace, cyklistikou ve městě. O streetartu a městském fenoménu zvaném graffiti jsme si povídali s Vladimírem 518.

Ve světě se dějí věci. Mexická Oaxaca je místo, kde to v poslední době hodně „vřelo“. Protože ale není všem dnům konec, situace se samozřejmě vyvíjí dál. V USA se zase pořádají anarchistické konference (akce, jejichž program obvykle zahrnuje přednášky, diskuze, workshopy, distribuci materiálů apod.). O tom, co se děje v Bělorusku se dozvíte z reportáže z této země. A další příspěvek přináší informace o stavu anarchistického hnutí v sousedním Rusku. Na ten pak navazuje rozhovor s ruskou hc/punkovou skupinou Distress hlavně o situaci v jejich domovině.

Ani pro ČR rozhodně neplatí, že by se tu nic nedělo. Aktuálním tématem jsou protiraketové základny, které se tu mají stavět a o kterých najdete v novém čísle A-kontry rozsáhlý článek. U příležitosti mediálně propíraných sedmdesátin Václava Havla je následující příspěvek věnován zamyšlení nad některými jeho politickými a myslitelskými počiny, ale i nad tím, zda kritika Havla není vlastně do jisté míry sebekritikou radikalismu.

Na téma minulého čísla (národ) navazuje článek o biblickém pojetí národa a svobody. Jde vlastně o převyprávění biblického příběhu s důrazem na některé jeho aspekty. A aby toho nebylo málo, tak poté, co byla v minulém čísle vyvrácena existence národa, následuje článek vyvracející rasu. Tedy, ta už vlastně vyvrácena byla. Zmíněný článek se zabývá spíše kořeny a vývojem této „biologické kategorie“.

Anarchistická antropologie je tématem nedávno vydané knížky Davida Graebera (Fragments of an anarchist anthropology), na kterou najdete v A-kontře recenzi.

A-kontra 4/06, 28 str., prosinec 2006, 25,- Kč. Předplatné je možné objednat na adrese ČAS, P.O. box 223, 111 21 Praha 1 nebo e-mailu a-kontra-redakce@arachne.cz. http://www.a-kontra.net, http://www.csaf.cz.

 
a-kontra
texty
ročník
číslo