číslo 3/2006

Minulý a současný anarchismus: Murray Bookchin

Mé poznámky mají zdůraznit extrémní význam vnímání anarchismu v měnících se společenských kontextech naší éry – ne jako zkostnatělé doktríny, která patří té či oné řadě evropských myslitelů a hodnotné stejně tak, jako mohly být v různých dobách a místech hodnotné jejich názory. Dnes, víc než kdy jindy, závisí životaschopnost anarchismu v Americe na jeho schopnosti mluvit přímo – jazykem amerického lidu a o jeho aktuálních problémech – spíše než křísit myšlenky, výrazy, hesla a nudný jazyk patřící do minulých období.
texty
ročník
číslo

Na jedné lodi?

Na počátku byla tlupa, nikoli impérium. Osamělé vory sběračských a loveckých skupin křižovaly krajinu dlouho předtím, než vznikl Řím. Metafora jedné lodi je jako kouzelný recept. Ukazuje, jak s pomocí představy, že neplujeme každý sám, ale všichni spolu, stmelovat odlišné vory a budovat impéria. Je ale představa společné plavby, společných vítězství a společné zkázy udržitelná?
a-kontra
texty
ročník
číslo

Underground harmony #2: Multicultural Underground Fanzine

V červenci vyšlo druhé číslo fanzinu podporujícího kulturní různorodost a vzájemnou sounáležitost odlišných kulturních směrů, ale také politickou angažovanost. Připadá mi, že z hlediska zastoupení různých subkultur je toto číslo ještě rozmanitější než předešlé (možná udělala své i barevná obálka). Najdete tu rozhovory s hip-hopery a b-girls, hc/punkovými skupinami, ale také s vydavatelem časopisu věnovaném sportu agressive in-line nebo s tekno soundsystémem Gummo Sound Crew.
texty
ročník
číslo

Národ na tenkém ledě. Propadne?

Kvůli vzrůstající agresi (zejména) mladých neonacistů, ale i díky celosvětově rozšířenému a intenzivnímu vztahu člověka k národu, nacionalismua v neposlední řadě i díky stále probíhajícím krvavým konfliktům, jejichž společnou rozbuškou je národní odlišnost, jsme se rozhodli toto číslo věnovat tématu národa. Nacionale (identifikace skrze společný národ) je značně složitou problematikou a nelze jej vidět v jednoduchém rastru dvou protikladných barev či morálně absolutního vymezení - dobro vs.zlo. Nacionale hraje v drtivé většině světa zásadní roli nejen pro chod společností, ale i pro chod konkrétního jednotlivce. Kvůli jeho všudypřítomnosti jej nelze opomíjet či přehlížet. Chtě nechtě je třeba k němu zaujmout vztah.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Ulicemi Prahy prošli stoupenci DIY kultury

Svobodná tekno kultura, to není jen Czechtek, kolem něhož se již po několik let konají v době okurkové sezony pravé mediální a politické saturnálie a který letos proběhl pod policejně-armádní patronací. Jiným projevem této tvořivé kultury je již čtvrtým rokem konaný Do It Yourself Karneval. Buďme rádi, že zůstal až na pár výjimek ušetřen zájmu médií a nedošlo k jeho zařazení do zpravodajského spektáklu – a to navzdory tomu, že za ním páni novináři a paní novinářky nemuseli jezdit do odlehlých koutů země, ale stoupenci alternativní kultury jim pochodovali přímo pod nosem centrem Prahy.
a-kontra
ročník
číslo

Trhy anarchistických tiskovin a literatury

Třetí červnový víkend uspořádala Jihočeská federace anarchistických skupin v Písku ojedinělou akci – trhy anarchistických médií. Trhy, první svého druhu u nás, se konaly v hospodě Paluba a program byl opravdu pestrý: od prezentací jednotlivých vydavatelství či periodik, přes diskuze, workshop a videoprojekce až po koncert.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Kuba na konci Fidelovy éry

Dnešní Kuba se vzpírá jednoduchému politickému škatulkování. Nenajdeme tu tuhou diktaturu stalinistického typu, jaká možná existuje už jen v Severní Koreji. Nenajdeme tu ani parlamentní demokracii ve střihu západní Evropy a nenajdeme tu ani stát, v němž se u moci střídá jedna junta za druhou a po zemi si účty skrze civilní obyvatelstvo vyřizují eskadry smrti s místními povstalci, což je nedávná i současná realita v okolních státech.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Výstava k výročí A-kontra

Výstava k patnáctému výročí A-kontra sestává ze čtyř závěsných panelů o rozměrech 90 × 110 cm ze zalaminovaného balícího papíru opatřeného nahoře a dole lištami. Je lehce přenosná. První panel se věnuje A-Kontra, druhý myšlenkám anarchismu, třetí českému anarchistickému tisku a čtvrtý praktické činnosti. K výstavě patří ještě tři závěsné kapsy s letáky a samolepkami. Výstavu je možné instalovat na koncertech, v klubech, školách, čajovnách apod. Zájemci o výstavu, popř. doprovodnou přednášku na spřízněná témata, nechť se ozvou na kontakty redakce.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Libkovice: příběh, který ještě neskončil?

V plánech těžařů je vesnice jen dočasným místem na mapě. Pokud překáží důlní mašinerii, může zmizet. Bývalí občané bývalých Libkovic na Mostecku by mohli vyprávět. V 90. letech nepřišli jen o střechu nad hlavou, ale rovnou o celou vesnici. Možná nebyli poslední, protože firmy se státní podporou si už vyhlédly další cíl. Horní Jiřetín (a nejen jej) možná čeká podobný osud.
a-kontra
texty
ročník
číslo