číslo 3/2005

Subkultury - 3/2005

„Tento způsob léta zdá se mi být poněkud nešťastným...“ Na tato slova známé literární a posléze i filmové postavy si možná během letních měsíců vzpomnělo nemálo našich čtenářek a čtenářů. A to nejen pokud jde o počasí, i když to nám v české kotlině také příliš nepřálo. Politicky vzato přineslo léto některé nepříliš radostné věci.
a-kontra
ročník
číslo

Deset let od znovuzaložení České anarchistické federace

Koncem srpna 1995 se sešlo na výzvu časopisu Svobodná mysl několik desítek anarchistů z různých koutů Čech, aby se pokusili o založení organizace, jenž by dala českému anarchistickému hnutí novou tvář a napomohla jeho dalšímu rozvoji. Samotnému zakládajícímu sjezdu České anarchistické federace (ČAF) předcházel vznik Přípravného výboru pro ČAF, který tvořili především redaktoři a spolupracovníci Svobodné mysli.
ročník
číslo

Vlk, nebo hyena? Militaristické kořeny skautingu

Někteří lidé říkali, že koncentrační tábory vymysleli bolševici v roce 1918, aby uspíšili vítězství revoluce... ale... koncentrační tábory vymysleli Angličané za búrské války, aby mohli lépe šířit civilizaci, a... jedna statečná Angličanka za to svou zemi odsoudila před světem a jeden z vynálezců koncentračních táborů pak vynalezl i skautské tábory…“
a-kontra
ročník
číslo

(Sub)kultura svobody

Anarchismus bývá až příliš často vykládán pouze jako úzce vymezený politický program boje proti státu a kapitalismu. Nejextrémnější podoba takového přístupu, v dnešní době už naštěstí neudržitelná, by šla odvodit od významného filozofického předchůdce anarchismu Pierra-Josepha Proudhona (1809-1865): Až se zbavíme tyranie státu a (velkého) vlastnictví, budeme žít spokojeně dál v patriarchální společnosti. Svrhneme autoritu státu, ale autorita „hlavy rodiny“ zůstane nedotčena.
a-kontra
ročník
číslo

Ve čtvrti Brick Lane

Nakladatelství BB Art, které má ve své produkci řadu zajímavých knih od současných britských autorů, vydalo dílo Ve čtvrti Brick Lane od mladé autorky Moniky Ali. Ta se narodila v Dháce v Bangladéši a ve třech letech odjela s rodiči (otec Bangladéšan a matka Angličanka) do Anglie. Znalost obou prostředí pro svou knihu využila a výborně zúročila.
a-kontra
ročník
číslo

Sin City: Město ctnosti?

Film, v němž se takřka neustále vraždí... pokud se v něm tedy zrovna nesouloží, nemučí nebo nepojídají lidské pozůstatky. Navíc film, který je takřka doslovně věrný své předloze, kterou je onen „úpadkový“ žánr jménem komiks – a který v podstatě vznikl rozhýbáním, namluvením a oživením oněch obrázků s textovými bublinami.
a-kontra
ročník
číslo

Přepólovaná alternativa

Za starých časů, kdy českým hlavním městem ještě byla Vídeň a vládl císařpán a jeho rodina, převládal skoro sto let v české literatuře i jiném umění nacionalismus. Bylo to v té době koneckonců docela vzdorné, alespoň zpočátku. Rýmovat „vlast“ a „slast“ (jak to ironizoval Karel Havlíček Borovský) a psát ódy na krásy země české se ovšem tvůrcům skutečně hodným toho jména postupně zajídalo... a tak na sklonku devadesátých let vystoupila nová generace, která už nehodlala psát o starých tématech na staré způsoby.
ročník
číslo