od čtenářů

Ad Miliardy církvím?

Se zájmem jsem si A-kontra 1/08 přečetl článek Miliardy církvím? s podtitulem Vlku, nech tu Karkulku...Především bych rád upozornil na věcnou chybu, pokud jde o Starokatolickou církev. Motivem jejího vzniku rozhodně nebyla neochota papeže zrušit celibát; Starokatolická církev se osamostatnila v době I. vatikánského koncilu (kolem roku 1870) jako odpověď na vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti.

a-kontra
texty
ročník
číslo

Komentář: Tak nám chtějí zrušit prezidenty...

Dostal jsem odkaz na jednu petici. „Zrušme prezidenty!“ volá už svým názvem a požaduje vyhlášení referenda o změně České republiky v České království, demokratickou konstituční monarchii západoevropského typu. Autory petice jsou členové monarchistické strany Koruna Česká. Mnozí čtenáři časopisu A-kontra si možná pomyslí, že tím je řečeno vše, co je zapotřebí říci, a klidně lze skončit. Protože správný anarchista by sice také rád prezidenty zrušil – ale stěží jen proto, aby je nahradil Králi, Cary, Šáhy, Sultány, Tyrly a podobnými živočichy.

a-kontra
texty

Přišlo nám e-mailem: Policejní kontroly na demonstraci proti radaru

Policejní kontroly na demonstraci proti radaru 17. listopadu 07 Na demonstraci proti americkému radaru (17. listopadu 07 v Praze) naklusala kolem 17:30 až  17:40 hodin skupina policistů a legitimovala všechny lidi v hloučku s  černorudou anarchosyndikalistickou vlajkou na okraji demonstrace. Přitom  jsem si nevšiml, že by tito lidé jakkoli narušovali průběh akce (proč by  tak činili, když jsou také proti radaru).
a-kontra
texty

Národní lůza proti Straně zelených

Přestože se pikantních aktuálních témat vrší opravdu mnoho, musím se vrátit k nedávné demonstraci neonacistů na pražském Karlově náměstí, jež se nakonec nesetkala s ohlasem, jaký se původně očekával. Pravičáčtí superinteligenti využili otřepaného případu policisty Tomáše Čermáka, který byl údajně nespravedlivě propuštěn kvůli loňskému incidentu s poslankyní Kateřinou Jacques, aby protestovali proti vládní Straně zelených.
a-kontra
texty

Svoboda víry, otroctví církve

Ačkoli bylo téma víry, náboženství a církví již nesčetněkrát diskutováno a názor anarchistického hnutí se poměrně ustálil, myslím si, že je stále o čem premýšlet. Vztah člověka a církve je celkem jasný - jedinec je brán jako jednotka, která má za úkol přijmout církví stanovená dogmata a poslouchat své „pastýře". Odměnou mu má být posmrtný život v ráji a lepší vztah k Bohu/ům (velké B píši záměrně, abych zdůraznil jméno bytosti). Církev je autoritářskou institucí s přísnou hierarchií, jejíž moc plyne (jak jinak) z lidské poddajnosti.
a-kontra
texty

Utopické vize a příčiny jejich selhání

Společnost se mění. To je věc, která se těžko popírá, přesto jsem nepoužil slovo vývoj ve vztahu ke společenským změnám. Slovo vývoj je záludné tím, že má v sobě nádech biologie. Tedy z vajíčka se vyvine kuřátko a z kuřátka slepice, to se jeví jako přirozené. Tento biologicky podmíněný vývoj je ovšem jiného charakteru než změny společenské, a proto je trochu zavádějící mluvit o vývoji společnosti, jelikož v tom termínu je něco, co zavání jakousi nutností a přirozeností.
a-kontra
texty