téma čísla

Svoboda se nedostává, svoboda se vytváří

Posledních dvacet let nám nabízelo různé podoby svobody. Zpočátku se říkalo, že svoboda je vyjít na náměstí, vyjádřit svůj názor a sdílet takto vytvořený veřejný prostor s druhými. Z náměstí se ale brzo šlo domů, do čtyř stěn a k zářícím obrazovkám. Říkalo se nám, že svoboda je číst si knížky, které dřív nesměly vycházet nebo dívat se na filmy, které se dřív nesměly vysílat. Ale také, že svoboda je vybrat si z různých značek zboží. Nakonec jsme skončili u obrazovek, které jsou na rozdíl od těch předchozích už interaktivní. Svobodně klikáme, píšeme, zaškrtáváme.

a-kontra
texty
ročník

A-kontra speciál: Nepřizpůsobit se!

Obrázek ideálního občana představuje v dnešní době patrně člověk koukající na televizi nebo přilepený k internetu. Nic proti zajímavým filmům nebo možnostem, které nabízí internet, my ale chceme také vstupovat do prostoru, kter ý sdílíme s ostatními – do ulic či na náměstí. Aktivita má smysl: zviditelňuje problémy, na které by se zapomínalo, a pomáhá přinést řešení. Za dvacet let existence novodobého českého anarchismu toto hnutí upozornilo na problematiku globalizace, několikrát výrazně porazilo neonacisty, přispělo ke zviditelnění nerovností mezi muži a ženami a obsadilo řadu squatů.

a-kontra
texty
ročník

Od úžerníků k nadnárodním firmám: Čeští Romové v dlužní pasti

Při posuzování vztahu Romů k penězům je třeba mít na paměti jejich postavení a jeho historické příčiny. Po staletí přetrvává pozice Romů jako věčných štvanců, kterým bylo bráněno usazovat se, vlastnit půdu a provozovat řemesla, a kdykoli se mohli stát terčem beztrestné násilné zvůle. To způsobilo, že jako strategie přežití se osvědčila spíše vzájemná soudržnost a mobilita než dlouhodobé plánování, postavené na usilovné práci a hromadění majetku.

a-kontra
texty
ročník
číslo

Všechno, co jste chtěli vědět o třídě a báli jste se na to zeptat: Kolektivně proti kapitálu

Třída není „čistým andělem“ uprostřed kapitalismu. Není masou „uvědomělých, ctnostných“ dělníků, které probudíme, budeme-li nad touhle moralistickou vizí dostatečně dlouho onanovat. Či jinak řečeno, není apriorní negací kapitálu, něčím, co by bylo kapitálu cizí: naopak, vězí v něm až po uši, je tím, kdo kapitál reprodukuje – a právě to ji dává sociální a politickou moc ho zničit. Třída není ani stádem konzumentů, zombies „omezených na materiální statky“. Naproti proletariátu potom nestojí „tlustý kapitalista“ jako monstrum, ale kapitál jako společenský vztah, který vládne i šéfům (kteří bývají začasto svině, bezesporu).

a-kontra
texty
ročník
číslo

Všechno, co jste chtěli vědět o třídě a báli jste se na to zeptat: Jan Keller - sociolog a publicista

White Trash Girl Snad všichni sociologové se shodují na tom, že společnosti jsou nerovně uspořádány. V tomto bodě ovšem shoda končí. Ti, kdo tuto nerovnost považují za oprávněnou, užívají zpravidla termínu „sociální vrstvy“. Naopak ti, kdo se domnívají, že existující nerovnosti jsou nespravedlivé a že výhody jedněch jsou vykoupeny znevýhodněním druhých, hovoří o třídách. Zcela zásadní je právě otázka, zda a nakolik je pozice těch nahoře se všemi výhodami a privilegii umožněna větším či menším strádáním těch dole.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Všechno, co jste chtěli vědět o třídě a báli jste se na to zeptat: Fekál - frontman kapely Co-Ca

Nejsem politickej komentátor, přesto společenskou třídu chápu jako definici širší populační vrstvy, která žije v podobných sociálních podmínkách, řeší podobné problémy a hlavně sehrává ve společnosti podobnou roli. Mám za to, že v různých koutech světa to je s třídním rozdělením velice rozlišné. Určitě existují místa, kde se bude sociální uspořádání blížit klasickému Marxovu popisu společnosti – tedy spodina, střední vrstva a hrstka mocnejch, co drží pomocí toho středu ten spodek pod krkem a ždímá všechny.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Všechno, co jste chtěli vědět o třídě a báli jste se na to zeptat: Alexandra Buresch - punkerka

ManažeřiPosledních patnáct let žiji ve Spojených státech a společnost je zde jednoznačně rozdělena na třídy. Občas se ptám, jak člověk může žít a nevědět nic o jiných životních podmínkách a způsobech, ve kterých žijí lidé ze stejného města. V Evropě, kde jsem žila předtím, jsou lidé, např. v metru i jinde, vystaveni vzájemnému „kontaktu z vnějšku“, ale ne v amerických městech, kde lidé jezdí většinou auty. Auto je miniprostorem, ve kterém se Američan nejčastěji vyskytuje a přichází tak s vnějškem do kontaktu pouze minimálně …
a-kontra
texty
ročník
číslo

Třetí á proti čtvrté bé?: Mluvit o třídním boji není od věci

Protestující právníci v PakistánuSlova „třída“ a „třídní boj“ mají v převládajícím politickém slovníku asi podobný význam jako výzva k lidojedství. Vidění sociálních rozdílů mezi lidmi má zůstat tabu. Jenže to, co se jednotlivé společnosti snaží tabuizovat, je zpravidla právě tím, co o nich nejvíc vypovídá. To platí i o třídách – jen je potřeba na chvíli zapomenout na to, co se psalo za minulého režimu v Rudém právu a co se nyní píše v MF Dnes.
a-kontra
texty
ročník
číslo
Chlapčenská obriezka

Mužská obřízkaA-kontra č. 2/05 sa venovala ženskej obriezke. Ale i k tej chlapčenskej sa viaže mnoho mýtov a i v tomto prípade si spoločnosť, lekár, či rodič nárokuje právo rozhodovať o tele jedinca. USA je krajina s najvyššou mierou obriezok chlapcov vykonávaných z iného než náboženského dôvodu. Ešte donedávna bola táto procedúra rutinnou pôrodníckou záležitosťou na každom novorodencovi, a keďže sa verilo, že dieťa do istého veku necíti bolesť, prevádzala sa bez použitia anestetík.

linda Pá, 01/11/2008 - 01:09
a-kontra
texty
ročník
číslo
Výchova je experiment s nejistým koncem

Téma čísla: výchova a vzděláváníK tématu výchovy a vzdělávání Vám přinášíme rozhovor s Bohdanou Rytířovou. Její příběh není všední a zajisté je i trochu dobrodružný – aktivistka anarchistického hnutí, matka dvojčat a poslední tři roky žena v domácnosti v asijské Malajsii. Povídaly jsme si o lékařské péči, výchově, genderových stereotypech a došlo i na palbu do vlastních řad.

linda Út, 01/01/2008 - 18:16
a-kontra
texty
ročník
číslo