Projekt Inštitútu anarchistických štúdií

Už si presne nepamätám, ako som sa dozvedela o Institute for Anarchist Studies, no nebolo to tak dávno, vzhľadom na to, že funguje už od roku 1996. Jeho hlavnou činnosťou je udeľovanie grantov (alebo grantíkov) pre „radikálnych“ spisovateľov. Počas svojho pôsobenia podporili približne päťdesiat projektov, medzi ktorými boli väčšinou autorské eseje a preklady.

Mimochodom, v zozname udelených grantov sa nachádza aj brožúra Marty Kolářovej – Gender v českom anarchistickom hnutí (recenzia sa objavila aj v A-kontre). Niektoré z týchto esejí sú uverejnené v časopise Perspectives of Anarchist Theory (Perspektívy anarchistickej teórie) a niektoré môžu vyjsť v rámci série malých knižiek v spolupráci s londýnskym vydavateľstvom AK Press. Tiež je možnosť uverejnenia rozličných teoretických článkov na webovej stránke v rubrike Theory and Politics.

Suma, ktorú IAS poskytuje, je rozličná – pre eseje (desaťtisíc až dvadsaťpäťtisíc slov) je to dvetisíc USD ročne; pre grantové ocenenia od dvestopäťdesiat do päťsto USD. Žiadateľ, ktorý má záujem o grant, vyplní online formulár a po udelení grantu je viazaný dokončiť prácu do šiestich mesiacov.

Samozrejme, podľa webu, ani podľa príjemne znejúcich predsavzatí o podporovaní anarchistickej tradície, človek nemôže posúdiť kvalitu vybraných textov. To je skôr na samotných autoroch a autorkách. Aby ste si mohli spraviť aspoň aký-taký obraz o podporených projektoch, vybrala som niektoré z tých, ktoré ma zaujali.
 
Horizontalizmus - Hlasy ľudovej moci v Argentíne
Marina Sitrin

Tento knižný projekt spája prostredníctvom rozhovorov rôznych aktivistov, zapojených v argentínskych autonómnych sociálnych hnutiach. Susedské rady, hnutia nezamestnaných a hnutia okupovaných fabrík sú organizované na základe priamej demokracie a samosprávy - politikou, ktorú nazvali „horizontalidad“ . Táto zbierka rozhovorov pomáha jednak predstaviť tieto hnutia a zároveň prispieva ku globálnej diskusii o spôsoboch odporu.

 
Vášeň za úsvitu (Rage at Dawn)
Errol Schweitzer

Tento historický román sa zaoberá dvomi hlavnými témami: pokusom reformovať a organizovať sa proti súčasnej štruktúre útlaku a vytváraním libertariánskej a rovnostárskej alternatívy. Schweitzer sa pokúša prezentovať anarchistické myšlienky spôsobom, ktorý súvisí s každodenným životom. Schweitzer je spisovateľ, aktivista a posledných trinásť rokov pracoval s mládežou v komunitnom centre v Bronxe.

Vytváranie nových kontextov pre anarchistickú grafiku, video a film
Josh McPhee

Je to zbierka troch esejí o anarchizme a estetike. Tieto eseje sa zameriavajú na to, ako sú vo svete, definovanom vizuálnou gramotnosťou, vytvárané anarchistické kultúrne diela, ako to súvisí s kapitalistickým využívaním dizajnu a umenia na reklamu a značky produktov, a ako sa s tým anti-autoritárske diela a ich tvorcovia vyrovnávajú a tomu konkurujú. McPhee je umelec a aktivista žijúci v Chicagu.

Recording Carceral Landscapes
Trevor Paglen

Táto kniha ponúka zozbierané obrazy a texty, ktoré osvetľujú sociálne, politické a ekonomické vzťahy tvoriace mohutný kalifornský väzenský systém. Tým, že ukazuje, ako sú väzenia napojené na základy spoločenskej štruktúry samotnej, sa v Carceral Landscapes snaží dokázať, že odstránenie väzníc nie je len o ich zatvorení, ale o podstatnej transformácii vzťahov, ktoré riadia súčasnú spoločnosť.

 

Michaela Janigová (Priama akcia – Bratislava)

texty
ročník
číslo