Globální změna klimatu: Vincente Barros

Nakladatelství Mladá fronta vydalo v tomto roce knihu, kterou si jistě do své knihovny nezařadí Václav Klaus ani jiný odpůrce myšlenky globálního oteplování. Práce pochází z pera Vincenta Barrose, klimatologa, jenž působí na Fakultě exaktních a přírodních věd Univerzity Buenos Aires.

Barros v knize popisuje některé rysy klimatického systému a klimatických změn v minulosti, stručně nastiňuje některé dopady klimatických změn na společnost a dějiny a zabývá se chováním lidstva tváří v tvář těmto dopadům. Podrobněji rozebírá příčiny, které v současnosti mají na prohlubování klimatických změn největší podíl: emise oxidu uhličitého, odlesňování, zdroje metanu (především pěstování rýže v bahništích a chov skotu), produkce oxidu dusného, umělých freonů a halonů. Popisuje, nakolik se za posledních sto padesát let zvedla koncentrace těchto plynů v atmosféře a kolik let trvá jejich odbourání. Zabývá se četností výskytu extrémních meteorologických jevů a upozorňuje, že teplotní změny nejsou a nebudou stejné na celé planetě, nýbrž se budou lišit dle zeměpisných oblastí, nadmořských výšek a ročních období.

Vysvětluje prognózu klimatických změn pomocí globálních klimatických modelů a z nich odvozených klimatických scénářů. Dále Barros hodnotí dopady klimatické změny na hladinu moře, vodní zdroje, ekologické systémy, zemědělství, zdravotnictví, rozšíření konfliktů... Zmiňuje možné technologické alternativy, které se pro zmírnění klimatických změn nabízejí. Ty však ve stávající situaci nezní příliš uspokojivě. V závěru se autor zabývá protichůdnými zájmy některých států a průmyslových lobby, ale také pokusy o globální řešení hrozících klimatických změn. Knihu uzavírá doslov, jenž se věnuje hodnocení klimatu v České republice.

Ačkoli se některé kapitoly mohou zdát složité, jsou bezesporu důležité pro pochopení procesů klimatických změn. Jako úvod do problematiky bych tuto knihu, jež je doplněna barevnou obrázkovou přílohou, s klidem doporučil.

(Mladá fronta, 2006, 165 stran, 199 Kč)
 
-vk-
a-kontra
texty
ročník
číslo