číslo 3/2006

Minulý a současný anarchismus: Murray Bookchin

Mé poznámky mají zdůraznit extrémní význam vnímání anarchismu v měnících se společenských kontextech naší éry – ne jako zkostnatělé doktríny, která patří té či oné řadě evropských myslitelů a hodnotné stejně tak, jako mohly být v různých dobách a místech hodnotné jejich názory. Dnes, víc než kdy jindy, závisí životaschopnost anarchismu v Americe na jeho schopnosti mluvit přímo – jazykem amerického lidu a o jeho aktuálních problémech – spíše než křísit myšlenky, výrazy, hesla a nudný jazyk patřící do minulých období.
texty
ročník
číslo
Move Your Ass #13
V červnu vyšlo třinácté číslo hudebního freezinu MYA, které tentokrát přineslo pár změn. Za prvé, obálka je plnobarevná na křídovém papíře. Její vnitřní strana je koncipována jako plakát propagující Good Night White Pride (DIY kampaň proti ultrapravici).
linda Ne, 01/07/2007 - 00:36
ročník
číslo
Na jedné lodi?
Na počátku byla tlupa, nikoli impérium. Osamělé vory sběračských a loveckých skupin křižovaly krajinu dlouho předtím, než vznikl Řím. Metafora jedné lodi je jako kouzelný recept. Ukazuje, jak s pomocí představy, že neplujeme každý sám, ale všichni spolu, stmelovat odlišné vory a budovat impéria. Je ale představa společné plavby, společných vítězství a společné zkázy udržitelná?
linda Ne, 01/07/2007 - 00:33
a-kontra
texty
ročník
číslo
Underground harmony #2: Multicultural Underground Fanzine
V červenci vyšlo druhé číslo fanzinu podporujícího kulturní různorodost a vzájemnou sounáležitost odlišných kulturních směrů, ale také politickou angažovanost. Připadá mi, že z hlediska zastoupení různých subkultur je toto číslo ještě rozmanitější než předešlé (možná udělala své i barevná obálka). Najdete tu rozhovory s hip-hopery a b-girls, hc/punkovými skupinami, ale také s vydavatelem časopisu věnovaném sportu agressive in-line nebo s tekno soundsystémem Gummo Sound Crew.
linda Po, 01/01/2007 - 15:08
texty
ročník
číslo
Národ na tenkém ledě. Propadne?
Kvůli vzrůstající agresi (zejména) mladých neonacistů, ale i díky celosvětově rozšířenému a intenzivnímu vztahu člověka k národu, nacionalismua v neposlední řadě i díky stále probíhajícím krvavým konfliktům, jejichž společnou rozbuškou je národní odlišnost, jsme se rozhodli toto číslo věnovat tématu národa. Nacionale (identifikace skrze společný národ) je značně složitou problematikou a nelze jej vidět v jednoduchém rastru dvou protikladných barev či morálně absolutního vymezení - dobro vs.zlo. Nacionale hraje v drtivé většině světa zásadní roli nejen pro chod společností, ale i pro chod konkrétního jednotlivce. Kvůli jeho všudypřítomnosti jej nelze opomíjet či přehlížet. Chtě nechtě je třeba k němu zaujmout vztah.
linda Po, 01/01/2007 - 15:06
a-kontra
texty
ročník
číslo

Ulicemi Prahy prošli stoupenci DIY kultury

Svobodná tekno kultura, to není jen Czechtek, kolem něhož se již po několik let konají v době okurkové sezony pravé mediální a politické saturnálie a který letos proběhl pod policejně-armádní patronací. Jiným projevem této tvořivé kultury je již čtvrtým rokem konaný Do It Yourself Karneval. Buďme rádi, že zůstal až na pár výjimek ušetřen zájmu médií a nedošlo k jeho zařazení do zpravodajského spektáklu – a to navzdory tomu, že za ním páni novináři a paní novinářky nemuseli jezdit do odlehlých koutů země, ale stoupenci alternativní kultury jim pochodovali přímo pod nosem centrem Prahy.
a-kontra
ročník
číslo

Trhy anarchistických tiskovin a literatury

Třetí červnový víkend uspořádala Jihočeská federace anarchistických skupin v Písku ojedinělou akci – trhy anarchistických médií. Trhy, první svého druhu u nás, se konaly v hospodě Paluba a program byl opravdu pestrý: od prezentací jednotlivých vydavatelství či periodik, přes diskuze, workshop a videoprojekce až po koncert.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Kuba na konci Fidelovy éry

Dnešní Kuba se vzpírá jednoduchému politickému škatulkování. Nenajdeme tu tuhou diktaturu stalinistického typu, jaká možná existuje už jen v Severní Koreji. Nenajdeme tu ani parlamentní demokracii ve střihu západní Evropy a nenajdeme tu ani stát, v němž se u moci střídá jedna junta za druhou a po zemi si účty skrze civilní obyvatelstvo vyřizují eskadry smrti s místními povstalci, což je nedávná i současná realita v okolních státech.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Výstava k výročí A-kontra

Výstava k patnáctému výročí A-kontra sestává ze čtyř závěsných panelů o rozměrech 90 × 110 cm ze zalaminovaného balícího papíru opatřeného nahoře a dole lištami. Je lehce přenosná. První panel se věnuje A-Kontra, druhý myšlenkám anarchismu, třetí českému anarchistickému tisku a čtvrtý praktické činnosti. K výstavě patří ještě tři závěsné kapsy s letáky a samolepkami. Výstavu je možné instalovat na koncertech, v klubech, školách, čajovnách apod. Zájemci o výstavu, popř. doprovodnou přednášku na spřízněná témata, nechť se ozvou na kontakty redakce.
a-kontra
texty
ročník
číslo

Libkovice: příběh, který ještě neskončil?

V plánech těžařů je vesnice jen dočasným místem na mapě. Pokud překáží důlní mašinerii, může zmizet. Bývalí občané bývalých Libkovic na Mostecku by mohli vyprávět. V 90. letech nepřišli jen o střechu nad hlavou, ale rovnou o celou vesnici. Možná nebyli poslední, protože firmy se státní podporou si už vyhlédly další cíl. Horní Jiřetín (a nejen jej) možná čeká podobný osud.
a-kontra
texty
ročník
číslo