číslo 4/2006

Zlomky anarchistické antropologie (David Graeber)
Možná jste zaznamenali, že v USA v současnosti probíhá hon na anarchistické a politicky kritické akademiky. To je i případ Davida Graebera, profesora antropologie, který vyučoval na univerzitě Yale. Protože spolupracuje s Direct Action Network a People’s Global Action a otevřeně se hlásí k anarchismu, jehož principy se pokoušel aplikovat i do akademické praxe, nebyla mu již prodloužena pracovní smlouva na této prestižní univerzitě.
linda Po, 04/16/2007 - 00:53
texty
ročník
číslo
Hodné rakety
Tak aby bylo jasno: Když jsme byli obtěžováni „dočasnou“ přítomností zahraničních vojsk, znamenalo to i skutečnost, že k nám vedle sovětské armády instalovali raketové systémy mířící na údajné nepřátele míru ze Západu. Teď víme, že to byly rakety zlé. Proto bychom měli vítat, že by u nás měly být umístěny rakety druhé strany, tedy ty hodné.
linda So, 01/20/2007 - 20:18
a-kontra
texty
ročník
číslo
Kdo jsou největší slídilové?
Nezisková organizace Iuridicum Remedium pomocí soutěže Big Brother Awards (ceny pro Velkého Bratra) upozorňuje na firmy, země a úřady, které narušují naše soukromí a chtějí vědět příliš mnoho. Stejně tak se snaží poukazovat na rizika vyplývající z různých technologických novinek, které jsou často prezentovány pouze jako prostředky pro vylepšení našich životů a zvyšování bezpečí.
linda Ne, 01/07/2007 - 00:40
a-kontra
texty
ročník
číslo
Ve znamení hudby a protestu: oslavy deseti let AFA: 16. – 18. listopadu 2006
Letos oslavuje Antifašistická akce deset let své existence. Díky 17. listopadu – dni boje za „demokracii a svobodu“, který tentokrát připadl na pátek, většina lidí nemusela pracovat a prodloužila si víkend. Toho využili i organizátoři a organizátorky antifašistického Weekend of Music and Protest a připravili sérii koncertů, přednášek a happeningu. Někteří se přišli podívat jen na čtvrteční otevírací koncert, jiní využili patečního volna nejen k procházce se psem, ale i k protestu a diskuzi o tom, co je to být anarchist(k)ou v současnosti. A těm, kteří se zúčastnili celého maratónu, zbyl čas i na pořádnou nedělní relaxaci.
linda Pá, 12/29/2006 - 13:43
a-kontra
texty
ročník
číslo
Editorial: Město a zase to město....
Toto číslo A-kontra, v letošním roce čtvrté a poslední, bude věnováno městu, naleznete v něm ale také materiály o lecčems jiném: namátkou reportáž z Weekend of Music and Protest, úvahu nad Václavem Havlem, informace o anarchistické scéně v Rusku, reportáž z Běloruska, ale také články, které se z trochu jiného úhlu pohledu vracejí k minulému číslu a téma národa otevírají kritikou rasy a rozborem starozákonního pojetí identity.
linda So, 12/23/2006 - 19:13
a-kontra
texty
ročník
číslo
Město, město a zase město… Vyšla nová A-kontra (4/06)
Přestože město není hlavním tématem A-kontry poprvé, stále je to téma, které není vyčerpané a je k němu ještě mnoho co říct. Články v tomto čísle se zabývají tím, proč by měla být městská hromadná doprava zdarma, problémem suburbanizace, cyklistikou ve městě. O streetartu a městském fenoménu zvaném graffiti jsme si povídali s Vladimírem 518.
linda Pá, 12/22/2006 - 12:54
a-kontra
texty
ročník
číslo