Alternativní média: 10 důvodů, proč založit blog

S rozšířením internetu roste i šance běžných uživatelů zanechat v mediálním světě svou stopu. Nejschůdnější cestu nabízí blog. Je to malé osobní médium, které funguje jako veřejný online deník. Zde můžete publikovat cokoli, co se vám v hlavě a počítači urodí. Ačkoli bychom neměli podléhat přílišnému technologickému optimismu, je spousta důvodů, proč jsou blogy skvělým nástrojem pro zpochybňování mainstreamových médií a jejich monopolu na výklad světa.

Tento článek si neklade za cíl vás s blogy seznámit. Jsem si jistá, že vaše první setkání již proběhlo. V tomto článku jde o to, abyste si uvědomili, že tvořit svůj blog může každý, tedy i vy. Navíc je to snadné, zábavné i užitečné.

  1. Blog je prostředek, s nímž můžete téměř bez omezení pustit do světa své myšlenky. Mluvíte svými vlastními slovy a v takovém kontextu, jaký si přejete. Všechna ostatní média použijí vaši výpověď jen jako kamínek do mozaiky, jejíž konečná podoba může být na hony vzdálená té vaší. Mediální teoretik John Hartley píše: „Dokonce i když vám v televizi dají slovo, nemluvíte za sebe. To, co říkáte, se stává tím, co říká televize, a televizní diskurz má své zvláštnosti. A tak se ve výsledku stáváte hercem v dramatu, a i když máte to štěstí, že hrajete hlavní roli, pořád to znamená, že to, co říkáte, má význam jen v kontextu toho, co říkají všichni ostatní, a o čem pojednává celý kus.
  2. Pro vstup do mediální krajiny nepotřebujete mít žádné žurnalistické vzdělání, žádné zkušenosti v oboru, žádnou oporu v nějaké mocné instituci. Prostě jenom tvoříte.
  3. Blogy jsou multimediální. Můžete na ně umístit text, obrázky, videa, zvukové nahrávky i odkazy na jiné stránky.
  4. Práce s blogem je nenáročná. Existují servery, které vám poskytnou zdarma jak paměť pro uložení, tak i software pro vytvoření webových stránek. Software bývá velmi jednoduchý a srozumitelný i pro laika.
  5. I když pracujete s předem danou šablonou, máte dost velké pole pro projevení své individuality.
  6. Finanční náklady na založení a vedení blogu jsou minimální. Stačí počítač a internetové připojení, k němuž se na mnoha místech dostanete úplně zdarma.
  7. Aktuálnost. Blogy jsou z definice deníčky – lze je aktualizovat v podstatě kdykoli, neexistují tu žádné uzávěrky. Proto jsou účinným lékem na starou známou bolest tištěných alternativních médií, kde se uzávěrky z různých důvodů oddalují. Tak se nezřídka stane, že si přečtete upoutávku nebo recenzi na akci, která proběhla před půl rokem. U blogů však nikoli. Navíc to nejčerstvější se tu objevuje vždy na prvním místě.
  8. S tím souvisí možnost příspěvky permanentně doplňovat a opravovat. Co jednou spatřilo světlo boží, je možné vždy vzít zpět.
  9. Blogy dávají vzniknout komunikačním sítím, které jsou propojeny horizontálně. Snad každý blogger a bloggerka má své oblíbené blogy, na které odkazuje.
  10. Interaktivita. Ke standardní výbavě blogu patří i možnost přidat svůj komentář k článku. Ruší se tak bariéra mezi tím, kdo sdělení předává, a tím, kdo ho čte. V diskuzi k článku pak můžete tříbit své argumentační schopnosti a ve světle protiargumentů poopravit svá případná zcestná tvrzení.

Tak co, jste přesvědčeni a okouzleni? Potom tedy nezbývá než uvést adresy některých provozovatelů blogů.

České: Blog (http://blog.cz), Bloguje.cz (http://bloguje.cz),

Zahraniční: Blogger (www.blogger.com), Blogspot (www.blogspot.com)

Vyhledávače blogů jsou například: Blogdigger (www.blogdigger.com), Feedster (www.feedster.com), and Technorati (www.technorati.com), Blogwise (www.blogwise.com).

JK
texty
ročník
číslo